Living conditions and quality of life

European Quality of Life Survey 2016

Report
Aktualizováno
12 Červenec 2018
Vydáno
23 Leden 2018
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

Nearly 37,000 people in 33 European countries (28 EU Member States and 5 candidate countries) were interviewed in the last quarter of 2016 for the fourth wave of the European Quality of Life Survey. This overview report presents the findings for the EU Member States. It uses information from prevRead more

Nearly 37,000 people in 33 European countries (28 EU Member States and 5 candidate countries) were interviewed in the last quarter of 2016 for the fourth wave of the European Quality of Life Survey. This overview report presents the findings for the EU Member States. It uses information from previous survey rounds, as well as other research, to look at trends in quality of life against a background of the changing social and economic profile of European societies. Ten years after the global economic crisis, it examines well-being and quality of life broadly, to include quality of society and public services. The findings indicate that differences between countries on many aspects are still prevalent – but with more nuanced narratives. Each Member State exhibits certain strengths in particular aspects of well-being, but multiple disadvantages are still more pronounced in some societies than in others; and in all countries significant social inequalities persist.

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  122
  Ref. č.: 
  EF1733
  ISBN: 
  978-92-897-1622-2
  Katalogové číslo: 
  TJ-06-17-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/964014
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Ref. č.: 
  EF17331
  Catalogue info

  Průzkum kvality života v Evropě v roce 2016

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  V posledním čtvrtletí roku 2016 bylo v rámci čtvrté vlny průzkumu kvality života v Evropě osloveno téměř 37 000 lidí ve 33 evropských zemích (v 28 členských státech EU a 5 kandidátských zemích). Tento přehled představuje výsledky za členské státy EU. Využívá informace z předchozích kol průzkumů a jiného výzkumu, aby zjistil, jaké jsou trendy v kvalitě života na pozadí měnícího se sociálního a ekonomického profilu evropských společností. Deset let po světové hospodářské krizi zkoumá pocit pohody i kvalitu života obecně, včetně kvality společnosti a veřejných služeb. Výsledky ukazují, že mezi zeměmi nadále přetrvávají rozdíly v mnoha aspektech, avšak bližší pohled ukazuje jemnější rozdíly v jejich podstatě. Každý členský stát vykazuje určité silné stránky v konkrétních aspektech pocitu pohody, avšak v některých společnostech jsou určité nevýhody i nadále výraznější; a ve všech zemích přetrvává výrazná sociální nerovnost. 

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
 • Working papers

  Related working papers

  • European Quality of Life Survey 2016: Quality Assessment
   Working paper
   12 Červenec 2018
   Autor/autoři
   de Jong, Julie; Cibelli Hibben, Kristen
   Ref. č.
   WPEF18059
   Observatory
   EurLIFE
  • European Quality of Life Survey 2016: Technical and fieldwork report
   Working paper
   8 Březen 2018
   Autor/autoři
   Kantar Public
   Ref. č.
   WPEF18016
   Observatory
   EurLIFE

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

 • European Quality of Life Surveys

  The European Quality of Life Survey (EQLS) is carried out every four to five years since its inception in 2003, with the latest edition in 2016. It examines both the objective circumstances of people's lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. It covers issues around employment, income, education, housing, family, health and work–life balance. It also looks at subjective topics, such as people's levels of happiness and life satisfaction, and perceptions of the quality of society.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář