In-work poverty in the EU

Report
Vydáno
5 Září 2017
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, publisRead more

The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, published in 2010, ended and looks at what countries have done to combat the problem since. This endeavour is complicated by the policy focus on employment as a route out of poverty, underplaying the considerable financial, social and personal difficulties experienced by the working poor. The increase in non-standard forms of employment in many countries appears to have contributed to rising in-work poverty. The report argues the case for greater policy attention and action on the part of governments, employers and social partners, not only through direct measures associated with both the minimum and living wage, progressive taxation, in-work benefits and social assistance, but also and more importantly through indirect measures such as more flexible working arrangements, housing, upgrading of skills and childcare.

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  66
  Ref. č.: 
  EF1725
  ISBN: 
  978-92-897-1603-1
  Katalogové číslo: 
  TJ-01-17-772-EN-N
  DOI: 
  10.2806/125135
  Catalogue info

  In-work poverty in the EU

  The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, published in 2010, ended and looks at what countries have done to combat the problem since.

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF17251
  Catalogue info

  Chudoba pracujících v EU

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  „Chudí pracující“ jsou významná skupina. Podle nejnovějšího odhadu je chudobou ohroženo 10 % evropských pracujících oproti 8 % v roce 2007. Tato zpráva popisuje vývoj chudoby pracujících v EU od krize z roku 2008, navazuje na dřívější zprávu nadace Eurofound na toto téma zveřejněnou v roce 2010 a zkoumá, co země v boji proti tomuto problému od té doby udělaly. Toto úsilí je komplikováno zaměřením politik na zaměstnání jako cestu z chudoby, které podceňuje značné finanční, sociální a osobní těžkosti, kterým čelí chudí pracující. K rostoucí chudobě pracujících zřejmě přispěl nárůst nestandardních forem zaměstnání v posledních letech. Zpráva argumentuje ve prospěch intenzivnější politické pozornosti a činnosti ze strany vlád, zaměstnavatelů a sociálních partnerů, a to nejen prostřednictvím přímých opatření spojených s minimální mzdou a životním minimem, progresivním zdaněním, dávkami při zaměstnání a sociální pomocí, ale také – a významněji – prostřednictvím nepřímých opatření, jako jsou pružnější pracovní režimy, bydlení, zvyšování kvalifikace a péče o děti.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář