Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession

Report
Vydáno
13 Březen 2017
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an ERead more

This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an EU-wide perspective and providing an updated picture of inequalities across different sources of income and in most Member States. The results show that EU-wide income inequality declined notably prior to 2008, driven by a strong process of income convergence between European countries – but the Great Recession broke this trend and pushed inequalities upwards both for the EU as a whole and across most countries. While previous studies have pointed to widening wage differentials as the main driver behind the long-term trend towards growing household disposable income inequalities across many European countries, this report identifies unemployment and its associated decline in labour income as the main reason behind the inequality surges occurring in recent years. Real income levels have declined and the middle classes have been squeezed from the onset of the crisis across most European countries. The role played by the family pooling of income in reducing inequalities and the impact of European welfare policies in cushioning the effect of economic turbulences on the distribution of income are also explored. An executive summary is also available - see Related content.

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  70
  Ref. č.: 
  EF1663
  ISBN: 
  978-92-897-1573-7
  Katalogové číslo: 
  TJ-02-17-166-EN-N
  DOI: 
  10.2806/370969
  Catalogue info

  Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession

  This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an EU-wide perspective and providing an updated picture of inequalities across different sources of income and in most Member States.

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF16631
  Catalogue info

  Nerovnosti příjmů a modely zaměstnanosti v Evropě před velkou recesí a po ní

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Zpráva se věnuje rostoucím obavám ohledně nerovností příjmů v akademických a politických debatách a nabízí ucelenou studii nerovností příjmů před velkou recesí, která začala v letech 2008 a 2009, a po ní (údaje o příjmech za období 2004–2013).  Sleduje dvojí cíl, a sice nahlédnout na problematiku z celoevropského pohledu a přinést aktuální informace o situaci v oblasti nerovností podle různých zdrojů příjmů a ve většině členských států. Výsledky ukazují, že celoevropská nerovnost příjmů před rokem 2008 výrazně klesla vlivem intenzivního procesu sbližování evropských zemí, avšak velká recese tento trend přerušila a vedla k opětovnému nárůstu nerovností v EU jako celku i ve většině členských států. Zatímco předchozí studie poukazovaly na prohlubující se mzdové rozdíly jako na hlavní příčinu dlouhodobého nárůstu nerovností čistých příjmů v mnoha evropských zemích, podle této zprávy je hlavním důvodem nárůstu nerovností v posledních letech nezaměstnanost a s ní spojený pokles mzdových příjmů. Od začátku krize klesla výše reálných příjmů a zmenšila se střední třída ve většině evropských zemích. Zpráva též zkoumá, jakou úlohu při zmenšování nerovností hraje sdružování příjmů v rámci rodiny a rovněž vliv evropských sociálních politik při zmírňování účinku hospodářských turbulencí na rozdělení příjmu.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář