Innovative changes in European companies

Report
Aktualizováno
26 Červen 2017
Vydáno
22 Červen 2017
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

Innovation is an important driver of improved competitiveness, productivity and growth potential. This report explores which workplace practices have the strongest links to innovative company behaviour, looking at innovation in the form of new or significantly changed products or processes, new or improved marketing methods, and organisational change. It also explores links between innovation and company performance and workplace well-being, and examines the role of social dialogue in enhancing performance, well-being and innovation. The use of monitoring instruments for internal quality and external developments turned out to be among the strongest determinants of overall innovation; the degree of workers’ autonomy was another important factor. The probability of innovation is boosted when strong work organisation structures are combined with direct employee participation – for instance, involvement in solving problems or improving the quality of production. 
 

 • Full report

  Number of Pages: 
  96
  Reference No: 
  EF1707
  ISBN: 
  978-92-897-1578-2
  Catalogue: 
  TJ-04-17-363-EN-N
  DOI: 
  10.2806/536983
  Catalogue info

  Innovative changes in European companies

  Innovation is an important driver of improved competitiveness, productivity and growth potential. This report explores which workplace practices have the strongest links to innovative company behaviour, looking at innovation in the form of new or significantly changed products or processes, new or improved marketing methods, and organisational change.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17071
  Catalogue info

  Inovativní změny v evropských firmách

  Authors: 
  Eurofound

  Inovace v různých podobách se považuje za významný určující faktor větší konkurenceschopnosti, produktivity a růstového potenciálu firem. Inovováním výrobků i praxe a procesů na pracovišti mohou evropská pracoviště zlepšit svoji šanci konkurovat v mezinárodním měřítku.

  Tato zpráva se kriticky zamýšlí nad společnými koncepcemi inovace a zkoumá souvislosti mezi inovací, praktikami, výkonností a dobrými pracovními podmínkami v zemích EU-28. Zaměřuje se zejména na souvislost mezi inovativním chováním firem a prováděním souborů praktik na pracovištích. Rovněž zkoumá, jakou úlohu při převádění inovativní praxe na pracovišti do podoby vyšší úrovně výkonnosti a dobrých pracovních podmínek hraje sociální dialog.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář