Involvement of the social partners in the European Semester: 2016 update

Report
Vydáno
24 Únor 2017
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014. It examines the social partnerRead more

This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014. It examines the social partners’ involvement in the elaboration of the National Reform Programmes and to what extent they are heard and their views taken into account with regard to social and labour policies. Overall, the involvement of social partners in most Member States is carried out in a relatively smooth way. Some progress can be identified in terms of both the number of Member States in which improvement has taken place and the procedures applied for involving the social partners. However, significant differences remain in the practices, quality and effectiveness of social partner involvement in the European Semester process. 

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  40
  Ref. č.: 
  EF1665
  ISBN: 
  978-92-897-1575-1
  Katalogové číslo: 
  TJ-02-17-224-EN-N
  DOI: 
  10.2806/104524
  Catalogue info

  Involvement of the social partners in the European Semester: 2016 update

  This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014.

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF16651
  Catalogue info

  Zapojení sociálních partnerů do evropského semestru: aktualizace 2016

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Tato zpráva přináší aktuální informace o úloze sociálních partnerů v procesu evropského semestru v období 2015–2016 a popisuje hlavní vývoj a změny v porovnání s předchozí studií nadace Eurofound o jejich zapojení v období 2011–2014. Zkoumá zapojení sociálních partnerů do přípravy národních programů reforem a to, do jaké míry jsou jejich názory vyslyšeny a zohledňovány v sociálních a pracovních politikách. Celkově ve většině členských států probíhá zapojení sociálních partnerů relativně hladce. Určitý pokrok lze zaznamenat jak v počtu členských států, ve kterých došlo ke zlepšení, tak v postupech uplatňovaných pro zapojení sociálních partnerů. Stále však panují značné rozdíly v postupech, kvalitě a efektivitě zapojení sociálních partnerů do procesu evropského semestru.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář