Changing places: Mid-career review and internal mobility

Report
Vydáno
17 Leden 2017
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

Demographic ageing poses the challenge of how to keep people in employment for longer without negatively affecting their health and well-being. The solutions are particularly critical for workers engaged in arduous work. This report examines how mid-career reviews can play a key role by clarifying workers’ options for remaining in work until a later retirement age. Following an exploration of career trajectories and transitions, the report focuses on arduous jobs: their incidence across Europe and the implications of such work for career and work sustainability. It examines various tools and strategies used by public authorities and social partners to keep workers in arduous jobs in employment longer. Finally, three case studies – from Belgium, France and the UK – of mid-career reviews undertaken either as pilot projects or as a legislative reform are presented. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  80
  Reference No: 
  EF1620
  ISBN: 
  978-92-897-1442-6
  Catalogue: 
  TJ-04-15-951-EN-N
  DOI: 
  10.2806/42599
  Catalogue info

  Changing places: Mid-career review and internal mobility

  Demographic ageing poses the challenge of how to keep people in employment for longer without negatively affecting their health and well-being. The solutions are particularly critical for workers engaged in arduous work. This report examines how mid-career reviews can play a key role by clarifying workers’ options for remaining in work until a later retirement age.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16201
  Catalogue info

  Změna místa: přezkum prováděný uprostřed profesní dráhy a vnitřní mobilita

  Authors: 
  Eurofound

  Stárnutí obyvatelstva představuje problém, jak zajistit, aby lidé pracovali déle, aniž by to mělo nepříznivý dopad na jejich zdraví a tělesnou a duševní pohodu. Řešení jsou důležitá zejména pro pracovníky, kteří vykonávají těžkou práci. Zpráva zkoumá, jak klíčové mohou být přezkumy prováděné uprostřed profesní dráhy díky tomu, že umožňují vyjasnit možnosti pro setrvání v práci až do pozdějšího důchodového věku. Nejprve se zabývá profesními drahami a přechody a poté se zaměřuje na těžká zaměstnání: jejich výskyt v Evropě a důsledky takové práce pro profesní dráhu a udržitelnost práce. Zkoumá různé nástroje a strategie používané veřejnými orgány a sociálními partnery k zajištění, aby pracovníci vykonávající těžkou práci zůstali déle zaměstnáni. A nakonec představuje tři případové studie (z Belgie, Francie a Spojeného království) popisující přehodnocení profesní dráhy prováděná buď jako pilotní projekty, nebo jako legislativní reforma.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář