Reactivate: Employment opportunities for economically inactive people

Report
Aktualizováno
31 Říjen 2017
Vydáno
31 Říjen 2017
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

Employment policies tend to focus on unemployed people, but evidence indicates that many people who are economically inactive also have labour market potential. This report examines groups within the inactive population that find it difficult to enter or re-enter the labour market and explores the reasons why. It maps the characteristics and living conditions of these groups, discusses their willingness to work and examines the barriers that prevent them from doing so. The report also looks at strategies being implemented by Member States to promote the inclusion of those outside the labour market. It highlights that many inactive people would like to work in some capacity, particularly students and homemakers. Stressing the importance of focusing on the specific needs of the inactive population in designing and implementing effective strategies for their labour market integration, the report argues that Member States should fully implement the 2008 European Commission Recommendation on the active inclusion of people excluded from the labour market. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  78
  Reference No: 
  EF1728
  ISBN: 
  978-92-897-1612-3
  Catalogue: 
  TJ-04-17-806-EN-N
  DOI: 
  10.2806/8719
  Catalogue info

  Reactivate: Employment opportunities for economically inactive people

  Employment policies tend to focus on unemployed people, but evidence indicates that many people who are economically inactive also have labour market potential. This report examines groups within the inactive population that find it difficult to enter or re-enter the labour market and explores the reasons why.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17281
  Catalogue info

  Opětovné zapojení do ekonomické činnosti: Pracovní příležitosti pro ekonomicky neaktivní občany

  Authors: 
  Eurofound

  V zájmu dosažení cílů strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti a chudoby je důležité, aby se politiky zaměřovaly nejen na nezaměstnané lidi, ale také na ty, kteří jsou ekonomicky neaktivní. Lidé jsou podle definice Mezinárodní organizace práce (MOP) ekonomicky neaktivní, pokud nepracují, nehledají práci a/nebo nejsou připraveni pracovat. Zatímco nezaměstnaní lidé jsou poměrně dobře zkoumáni a jsou hlavním cílem mnoha strategií zaměstnanosti, pro ekonomicky neaktivní obyvatelstvo to platí méně. Nedávné snahy v některých členských státech však ukazují, že i tyto skupiny obyvatelstva mají potenciál na trhu práce.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář