Social mobility in the EU

Report
Vydáno
19 Duben 2017
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies Read more

EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies have changed in terms of structural and occupational change and societal progress. Then it turns to relative social mobility (‘social fluidity’) – the opportunities for individuals to move between occupational classes. The story of recent social mobility is explored using data from the European Social Survey (ESS) and findings from Eurofound’s Network of European correspondents across the EU Member States. The report also analyses the current policy discourse, examining to what extent social mobility has been visible on the policy agenda in different Member States and how it has been framed and discussed. It goes on to look at barriers to equal opportunities and policies to promote it. Finally, it focuses on developments in the last decade that could foster social mobility in childhood and early education, school and tertiary education, and the labour market. 

Social mobility in the EU: Annexes 1 to 4

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  90
  Ref. č.: 
  EF1664
  ISBN: 
  978-92-897-1577-5
  Katalogové číslo: 
  TJ-01-17-286-EN-N
  DOI: 
  10.2806/420671
  Catalogue info

  Social mobility in the EU

  EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies have changed in terms of structural and occupational change and societal progress. Then it turns to relative social mobility (‘social fluidity’) – the opportunities for individuals to move between occupational classes. The story of recent social mobility is explored using data from the European Social Survey (ESS) and findings from Eurofound’s Network of European correspondents across the EU Member States.

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF16641
  Catalogue info

  Sociální mobilita v EU

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Mezi občany EU panují rostoucí obavy, že dnešní mladí lidé budou mít méně příležitostí k vzestupné sociální mobilitě než generace jejich rodičů. Tato zpráva mapuje vzorce mezigenerační sociální mobility v zemích EU. Nejprve se zabývá absolutní sociální mobilitou – jak se společnosti změnily z hlediska změn v struktuře povolání a společenského pokroku. Poté se zaměřuje na relativní sociální mobilitu (tzv. „sociální fluiditu“), tedy na příležitosti jednotlivců pohybovat se mezi skupinami povolání. Zkoumá nedávný vývoj sociální mobility za použití údajů z evropského společenského průzkumu (EES) a zjištění sítě evropských korespondentů nadace Eurofound v členských státech EU. Zpráva též analyzuje současnou politickou debatu a zkoumá, do jaké míry se sociální mobilita vyskytuje na programu politických jednání v různých členských státech, jak je vymezovaná a projednávaná. Zabývá se překážkami rovných příležitostí a politikami na podporu rovných příležitostí. Zaměřuje se také na vývoj v posledních deseti letech, který by mohl posílit sociální mobilitu v dětství a během vzdělávání v raném věku, ve škole a v terciárním vzdělávání a na trhu práce.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář