Working anytime, anywhere: The effects on the world of work

Report
Aktualizováno
20 Červen 2019
Vydáno
15 Únor 2017
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

New information and communications technologies have revolutionised work and life in the 21st century. The constant connectivity enabled by these devices allows work to be performed at any time and from almost anywhere. This joint report by the ILO and Eurofound synthesises the findings of nationRead more

New information and communications technologies have revolutionised work and life in the 21st century. The constant connectivity enabled by these devices allows work to be performed at any time and from almost anywhere. This joint report by the ILO and Eurofound synthesises the findings of national studies from 15 countries, plus the European Working Conditions Survey, to consider the effects of telework and ICT-mobile work (T/ICTM) on the world of work. The report shows that this work arrangement is growing in most countries. Positive effects of T/ICTM usually include a shortening of commuting time, greater working time autonomy, better overall work–life balance, and higher productivity. At the same time, disadvantages include its tendency to lengthen working hours, to create interference between work and personal life, and to result in work intensification, which can lead to high levels of stress with negative consequences for workers’ health and well-being. The ambiguous and even contradictory effects of T/ICTM on working conditions represent a current, real-world example about the challenges of the future of work. A range of policy suggestions to improve T/ICTM are made on the basis of the findings.

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  80
  Ref. č.: 
  EF1658
  ISBN: 
  978-92-897-1569-0
  Katalogové číslo: 
  TJ-06-16-316-EN-N
  DOI: 
  10.2806/372726
  Catalogue info

  Working anytime, anywhere: The effects on the world of work

  New information and communications technologies have revolutionised work and life in the 21st century. The constant connectivity enabled by these devices allows work to be performed at any time and from almost anywhere. This joint report by the ILO and Eurofound synthesises the findings of national studies from 15 countries, plus the European Working Conditions Survey, to consider the effects of telework and ICT-mobile work (T/ICTM) on the world of work.

  Formáty

  Citovat tuto publikaci: 

  Eurofound and the International Labour Office (2017), Working anytime, anywhere: The effects on the world of work, Publications Office of the European Union, Luxembourg, and the International Labour Office, Geneva. http://eurofound.link/ef1658

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF16581
  Catalogue info

  Možnost pracovat kdykoli a kdekoli a související účinky na svět práce

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Nové informační a komunikační technologie způsobily v 21. století převrat v pracovním i osobním životě Neustálé připojení, které tato zařízení nabízejí, umožňuje pracovat kdykoli a téměř odkudkoli. Tato společná zpráva Mezinárodní organizace práce a nadace Eurofound shrnuje poznatky z vnitrostátních studií z 15 zemí, včetně poznatků z průzkumu pracovních podmínek v Evropě, aby zvážila dopady práce na dálku a s využitím IKT a mobilních technologií (dále jen „T/ICTM“) na svět práce. Zpráva ukazuje, že toto pracovní uspořádání nabírá ve většině zemí na významu. Pozitivní účinky T/ICTM obvykle zahrnují méně času stráveného dojížděním, větší autonomii pracovní doby, celkově lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a vyšší produktivitu. Uváděné nevýhody zahrnují delší pracovní dobu, situace, kdy práce zasahuje do osobního života, a vyšší intenzitu práce, což může zvyšovat stres a mít nepříznivé důsledky pro zdraví a pohodu pracovníků. Tyto nejednoznačné a dokonce protichůdné účinky T/ICTM na pracovní podmínky představují aktuální, reálný příklad výzev budoucnosti světa práce. Na základě zjištění je formulována řada politických návrhů na zlepšení T/ICTM.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
 • Working papers

  Related working papers

  • Further exploring the working conditions of ICT-based mobile workers and home-based teleworkers
   Working paper
   20 Červen 2019
   Autor/autoři
   Number of pages
   63
   Ref. č.
   WPEF18007

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář