Working conditions of workers of different ages

Report
Vydáno
21 Prosinec 2017
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

Demographic change is changing the face of working life across the EU. The increased demand on a shrinking pool of workers to provide for the social needs of an ageing population is leading to increases in the employment rate of older workers and a lengthening of working life. Policy reforms haveRead more

Demographic change is changing the face of working life across the EU. The increased demand on a shrinking pool of workers to provide for the social needs of an ageing population is leading to increases in the employment rate of older workers and a lengthening of working life. Policy reforms have – on the whole – focused on raising the statutory retirement age and providing financial incentives for older workers to remain in work beyond retirement age. However, a range of other factors also influence workers’ decision to continue working into old age – including health and well-being, work–life balance, career prospects and job security, and working conditions such as autonomy, hours of work and psychosocial aspects of the workplace. This report analyses these factors in depth for the 28 EU Member States, using data from the latest European Working Conditions Survey (EWCS 2015) and in the context of Eurofound’s concept of ‘sustainable work over the life course’. 

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  80
  Ref. č.: 
  EF1747
  ISBN: 
  978-92-897-1618-5
  Katalogové číslo: 
  TJ-06-17-295-EN-N
  DOI: 
  10.2806/879475
  Catalogue info

  Working conditions of workers of different ages

  Demographic change is increasing the number of older workers in employment in Europe. In order for all of them to work beyond 55 or even after the pension age, it is necessary to identify what are the factors preventing or helping workers to have a sustainable work.

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF17471
  Catalogue info

  Pracovní podmínky pracovníků různých věkových skupin

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Demografická změna mění podobu pracovního života v celé EU. Zvýšené nároky kladené na zmenšující se počet pracovníků, aby byly zajištěny sociální potřeby stárnoucího obyvatelstva, vede ke zvyšování míry zaměstnanosti starších pracovníků a k prodlužování pracovního života. Politické reformy se – jako celek – zaměřily na zvýšení zákonem stanoveného věku pro odchod do důchodu a poskytování finančních pobídek starším pracovníkům, aby zůstali v práci i po dosažení důchodového věku. Rozhodnutí pracovníků pokračovat v práci ve stáří však ovlivňuje i řada dalších faktorů – včetně zdraví a pohody, rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, kariérních vyhlídek a jistoty zaměstnání a pracovních podmínek, jako je nezávislost, pracovní doba a psychosociální aspekty pracoviště. Tato zpráva podrobně analyzuje tyto faktory u 28 členských států EU, přičemž využívá údaje z nejnovějšího průzkumu pracovních podmínek v Evropě (2015) a zasazuje je do kontextu konceptu „udržitelné práce v průběhu života“ nadace Eurofound.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář