Working time patterns for sustainable work

Report
Vydáno
18 Září 2017
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights thRead more

Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States. Through an in-depth analysis of data from the sixth European Working Conditions Survey carried out in 2015, it examines – from a gender and life course perspective – the links between working time patterns, work–life balance and working time preferences, on the one hand, and workers’ health and well-being on the other. Finally, the report explores the extent to which prevailing working conditions and working time patterns in EU Member States are sustainable in the long term. 

Working time patterns for sustainable work - Statistical annex

Read less

Formáty

 • Full report

  Number of Pages: 
  86
  Reference No: 
  EF1720
  ISBN: 
  978-92-897-1600-0
  Catalogue: 
  TJ-01-17-771-EN-N
  DOI: 
  10.2806/736407
  Catalogue info

  Working time patterns for sustainable work

  Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17201
  Catalogue info

  Rozvržení pracovní doby pro udržitelnou práci

  Authors: 
  Eurofound

  Pracovní doba je častým tématem výzkumů, protože povaha práce, její obsah, podmínky, za nichž je vykonávána, a sám trh práce se neustále mění. Tato zpráva poskytuje přehled o nedávném vývoji délky a organizace pracovní doby v EU a zdůrazňuje nejvýznamnější trendy a rozdíly mezi členskými státy. Prostřednictvím hloubkové analýzy údajů ze šestého průzkumu pracovních podmínek v Evropě provedeného v roce 2015 zkoumá z pohledu genderu a průběhu života souvislosti mezi rozvržením pracovní doby, rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem a preferovanou pracovní dobou na jedné straně a zdravím a pohodou pracovníků na straně druhé. A konečně, zpráva zkoumá, do jaké míry jsou převládající pracovní podmínky a rozvržení pracovní doby v členských státech EU udržitelné z dlouhodobého hlediska.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář