Employment and labour markets

Concept and practice of a living wage

Report
Aktualizováno
3 Prosinec 2018
Vydáno
30 Listopad 2018
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have deRead more

A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have developed in response to the inadequacy of income for many working households reliant on existing statutory minimum wage rates. They set out a methodology for calculating a wage that would allow wage earners and their dependents to live with dignity, in line with the fair wage provisions set out in the European Pillar of Social Rights adopted in 2017. This report aims to provide policymakers with a practical guide to the living wage concept. 

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  72
  Ref. č.: 
  EF18064
  ISBN: 
  978-92-897-1784-7
  Katalogové číslo: 
  TJ-05-18-073-EN-N
  DOI: 
  10.2806/980038
  Catalogue info

  Concept and practice of a living wage

  A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have developed in response to the inadequacy of income for many working households reliant on existing statutory minimum wage rates.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Ref. č.: 
  EF180641
  Catalogue info

  Životní minimum – koncepce a praxe

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Životní minimum je definováno jako výše příjmu, která zaměstnanci umožňuje základní, ale sociálně přijatelnou životní úroveň. V posledních desetiletích se v několika převážně anglicky hovořících zemích, včetně Spojeného království a Irska, začaly objevovat iniciativy týkající se životního minima. Tyto iniciativy byly vypracovány v reakci na nedostatečnou výši příjmů mnoha pracujících domácností se zohledněním stávajících sazeb zákonné minimální mzdy. Stanovují metodiku pro výpočet mzdy, která by umožnila zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům žít důstojně, v souladu s ustanoveními o spravedlivé mzdě stanovenými v evropském pilíři sociálních práv, který byl přijat v roce 2017. Cílem této zprávy je poskytnout tvůrcům politik praktického průvodce ke koncepci životního minima.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář