Digital age

Employment and working conditions of selected types of platform work

Report
Aktualizováno
24 Září 2018
Vydáno
24 Září 2018
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

Platform work is a form of employment that uses an online platform to match the supply of and demand for paid labour. In Europe, platform work is still small in scale but is rapidly developing. The types of work offered through platforms are ever-increasing, as are the challenges for existing regulatory frameworks. This report explores the working and employment conditions of three of the most common types of platform work in Europe. For each of these types, Eurofound assesses the physical and social environment, autonomy, employment status and access to social protection, and earnings and taxation based on interviews with platform workers. A comparative analysis of the regulatory frameworks applying to platform work in 18 EU Member States accompanies this review. This looks into workers’ employment status, the formal relationships between clients, workers and platforms, and the organisation and representation of workers and platforms.

 

Related working papers

NEWLiterature review - Online moderately skilled click-work: Employment and working conditions (wpef19076en - 23/09/2019)
NEWOn-location client-determined moderately skilled platform work: Employment and working conditions (wpef19058en - 23/09/2019)
Platform work: Types and implications for work and employment - Literature review (wpef18004en - 29/05/2018)
Employment and working conditions of selected types of platform work - National context analysis: Sweden (wpef18058en - 24/09/2018)
Employment and working conditions of selected types of platform work - National context analysis: Poland (wpef18057en - 24/09/2018)
Employment and working conditions of selected types of platform work - National context analysis: Italy (wpef18056en - 24/09/2018)
Employment and working conditions of selected types of platform work - National context analysis: Germany (wpef18055en - 24/09/2018)
Employment and working conditions of selected types of platform work - National context analysis: France (wpef18054en - 24/09/2018)
Employment and working conditions of selected types of platform work - National context analysis: Austria (wpef18053en - 29/06/2018)
Beschäftigungs und Arbeitsbedingungen ausgewählter Typen von Plattformarbeit-Analyse des nationalen Kontextes: Österreich (wpef18053de - 24/07/2018)

 • Full report

  Number of Pages: 
  86
  Reference No: 
  EF18001
  ISBN: 
  978-92-897-1749-6
  Catalogue: 
  TJ-03-18-239-EN-N
  DOI: 
  10.2806/929950
  Catalogue info

  Employment and working conditions of selected types of platform work

  Platform work is a form of employment that uses an online platform to match the supply of and demand for paid labour. In Europe, platform work is still small in scale but is rapidly developing. The types of work offered through platforms are ever-increasing, as are the challenges for existing regulatory frameworks. This report explores the working and employment conditions of three of the most common types of platform work in Europe.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF180011
  Catalogue info

  Pracovněprávní vztahy a pracovní podmínky u vybraných druhů práce prostřednictvím platforem

  Authors: 
  Eurofound

  Prací prostřednictvím platforem se rozumí druh zaměstnání, který je založený na internetové platformě zprostředkující nabídku placené práce a poptávku po ní. V Evropě zatím není práce prostřednictvím platforem příliš rozšířena, ale rychle se rozvíjí. S růstem práce nabízené na platformách se zvyšuje i počet výzev, které tato nová forma práce představuje pro stávající regulační rámce. Tato zpráva zkoumající pracovněprávní vztahy a pracovní podmínky tří nejčastějších druhů práce prostřednictvím platforem v Evropě je založena na rozhovorech s pracovníky platforem. Mezi zkoumané oblasti patřily fyzické a sociální prostředí, míra nezávislosti, postavení v zaměstnání, přístup k sociální ochraně a výdělky a danění. Ve zprávě je rovněž představena srovnávací analýza regulačních rámců vztahujících se na práci prostřednictvím platforem v 18 členských státech EU. 

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář