Industrial relations

Exploring the connections between EU- and national-level social dialogue

Report
Aktualizováno
16 Srpen 2018
Vydáno
13 Červenec 2018
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

The study looks at the articulation and the complex multi-level links between European and national levels of social dialogue. It examines the factors that facilitate as well as those that hinder the successful engagement of national social partners and their ability to promote their own interests effectively. It highlights the need to overcome some gaps in coordination, resources and capacities, particularly in those countries with underdeveloped structures of bilateral social dialogue at sectoral level linking to European-level social dialogue. The findings show that what is needed is a longer-term perspective on the multi-level governance of employment within the EU, one that would foster institution-building within sectoral social dialogue. Based on case studies and interviews with trade unions and employer organisations, the study illustrates that well-functioning national social dialogue is a key driver of positive and effective cooperation between all levels.

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  EF18030
  ISBN: 
  978-92-897-1663-5
  Catalogue: 
  TJ-01-18-601-EN-N
  DOI: 
  10.2806/51432
  Catalogue info

  Exploring the connections between EU- and national-level social dialogue

  The study looks at the articulation and the complex multi-level links between European and national levels of social dialogue. It examines the factors that facilitate as well as those that hinder the successful engagement of national social partners and their ability to promote their own interests effectively.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180301
  Catalogue info

  Zkoumání vazeb mezi sociálním dialogem na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni

  Tato studie se zabývá komplexními víceúrovňovými vazbami mezi evropskou a vnitrostátní úrovní sociálního dialogu. Zkoumá faktory, které usnadňují nebo naopak brzdí úspěšné zapojení vnitrostátních sociálních partnerů a jejich schopnost účinně prosazovat své zájmy. Zdůrazňuje potřebu odstranit některé nedostatky v oblasti koordinace, zdrojů a kapacit, zejména v zemích s nedostatečně rozvinutými strukturami. S ohledem na případové studie a rozhovory se zástupci odborů a organizací zaměstnavatelů ze studie vyplývá, že klíčovým faktorem spolupráce mezi všemi úrovněmi je dobře fungující vnitrostátní sociální dialog.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář