Industrial relations

Involvement of the national social partners in the European Semester 2017: Social dialogue practices

Report
Aktualizováno
1 Květen 2018
Vydáno
6 Březen 2018
pdf
Formáty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendationsRead more

The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendations (CSRs). This report looks at the different social dialogue practices across Member States and at the role played by the national authorities in enabling the involvement of employer organisations and trade unions in policy reforms. While some improvements have been reported, the challenges and limitations faced – such as insufficient time allocated to consultation and lack of visibility – need to be addressed in order to enhance the effective participation of social partners in the European Semester. 

A new version of this report was published on 1 May 2018.

Read less

Formáty

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  52
  Reference No: 
  EF18028
  ISBN: 
  978-92-897-1662-8
  Catalogue: 
  TJ-04-18-340-EN-N
  DOI: 
  10.2806/17656
  Catalogue info

  Involvement of the national social partners in the European Semester 2017: Social dialogue practices

  The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendations (CSRs). This report looks at the different social dialogue practices across Member States and at the role played by the national authorities in enabling the involvement of employer organisations and trade unions in policy reforms.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180281
  Catalogue info

  Zapojení vnitrostátních sociálních partnerů do evropského semestru 2017: postupy sociálního dialogu

  V rámci zatím posledního cyklu evropského semestru na období 2016–2017 bylo poukázáno na řadu problémů týkajících se kvality zapojení sociálních partnerů do vypracování národního programu reforem na rok 2017, jakož i do provádění doporučení pro jednotlivé země. Tato zpráva se zabývá odlišnými postupy sociálního dialogu v různých členských státech a úlohou, kterou plní vnitrostátní orgány, pokud jde o umožňování zapojování organizací zaměstnavatelů a odborů do reforem politik. I když byla vykázána určitá zlepšení, je třeba se věnovat výzvám a omezením, kterým sociální partneři čelí, jako je nedostatečná doba vyčleněná na konzultace a nedostatek viditelnosti, aby se zlepšilo skutečné zapojení sociálních partnerů do evropského semestru.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář