Quality of life

Social cohesion and well-being in Europe

Report
Vydáno
12 Listopad 2018
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

This report provides an analysis of European societies in terms of social cohesion – in particular, social tensions, perceived social exclusion and community engagement are explored as key dimensions. It analyses the links between societal characteristics (quality of society) and well-being of different social groups. The analysis looks at how perceived levels of societal tensions have changed in European societies over time (2003–2016). It also examines which dimensions of social cohesion are most important for individual well-being. The report is based on data from Eurofound’s European Quality of Life Survey 2016, the fourth survey since 2003.

 • Full report

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF180351
  Catalogue info

  Sociální soudržnost a pocit pohody v Evropě

  Authors: 
  Eurofound

  V posledních letech se často ozývají hlasy o úpadku sociální soudržnosti, tedy sociální struktury našich společností. Předkládaná zpráva se věnuje empirickému průzkumu tohoto poplašného názoru a zkoumá, jaký vliv má sociální soudržnost na posuzování kvality života ze strany občanů. Zpráva čerpá z údajů tří nejnovějších průzkumů kvality života v Evropě nadace Eurofound (EQLS) provedených v letech 2007, 2011 a 2016 a snaží se posoudit stávající úroveň sociální soudržnosti v EU a její vývoj v průběhu času. Zaměřuje se na skupiny, jimž hrozí, že budou trpět nízkou sociální soudržností, a na ty vlastnosti společností, které ke tvorbě soudržnosti přispívají. Zjištění celkově ukazují, že kromě předvídatelných faktorů, které sociální soudržnost ovlivňují, jako je prosperita, velkorysý systém sociálního zabezpečení podporující začlenění, vysoká úroveň vzdělání a nízká nezaměstnanost, jsou novou klíčovou hybnou silou vedoucí k soudržnějším společnostem, a tím i šťastnějším občanům EU, digitální dovednosti.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Carried out every four years, this unique, pan-European European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the 2016 edition of the EQLS.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář