Living conditions and quality of life

Societal change and trust in institutions

Report
Aktualizováno
4 Únor 2019
Vydáno
12 Prosinec 2018
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

As data from the European Quality of Life Surveys and Eurobarometer show, the sharp decline in trust in institutions was a temporary phenomenon during the recession. In some Member States, trust in the EU declined more during this period than trust in national governments, but trust in the EU hasRead more

As data from the European Quality of Life Surveys and Eurobarometer show, the sharp decline in trust in institutions was a temporary phenomenon during the recession. In some Member States, trust in the EU declined more during this period than trust in national governments, but trust in the EU has generally remained higher than trust in national governments in most countries. The report shows that moderating social tensions and feelings of social exclusion can help to stem the decline in trust. However, to boost trust in institutions, improving the quality of public services is the most powerful driver. A number of encouraging and practical consequences result from trust in public institutions: for example, countries with higher trust in political institutions have a lower level of tax evasion (VAT gap) and greater public support for policy reforms. An executive summary is also available - see Related content.

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  66
  Ref. č.: 
  EF18036
  ISBN: 
  978-92-897-1796-0
  Katalogové číslo: 
  TJ-03-18-485-EN-N
  DOI: 
  10.2806/736845
  Catalogue info

  Societal change and trust in institutions

  As data from the European Quality of Life Surveys and Eurobarometer show, the sharp decline in trust in institutions was a temporary phenomenon during the recession. In some Member States, trust in the EU declined more during this period than trust in national governments, but trust in the EU has generally remained higher than trust in national governments in most countries.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Ref. č.: 
  EF180361
  Catalogue info

  Společenské změny a důvěra v instituce

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Jak ukazují údaje z evropských průzkumů kvality života a Eurobarometru, prudký pokles důvěry v instituce byl během hospodářské recese přechodným jevem. V některých členských státech v tomto období klesala důvěra v EU více než důvěra ve vnitrostátní vlády, ale obecně zůstala důvěra v EU ve většině zemí vyšší než důvěra ve vnitrostátní vlády. Zpráva ukazuje, že zmírňování sociálního napětí a pocitu sociálního vyloučení může napomáhat zastavení poklesu důvěry. Nicméně nejsilnější hybnou silou pro zvýšení důvěry v instituce je zlepšení kvality veřejných služeb. Z důvěry ve veřejné instituce vyplývá řada povzbudivých a praktických důsledků: například země s vyšší důvěrou v politické instituce mají nižší míru daňových úniků (výpadky příjmů z DPH) a větší veřejnou podporu politických reforem.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
 • Working papers

  Related working papers

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář