Working conditions and sustainable work

Striking a balance: Reconciling work and life in the EU

Report
Vydáno
14 Prosinec 2018
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technologiRead more

How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technological change, higher employment rates and fewer weekly working hours. This report aims to examine the reciprocal relationship between work and life for people in the EU, the circumstances in which they struggle to reconcile the two domains, and what is most important for ;them in terms of their work-life balance. The report draws on a range of data sources, in particular the European Working Conditions Survey (EWCS) and the European Quality of Life Survey (EQLS). 

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  78
  Ref. č.: 
  EF18065
  ISBN: 
  978-92-897-1804-2
  Katalogové číslo: 
  TJ-03-18-549-EN-N
  DOI: 
  10.2806/560184
  Catalogue info

  Striking a balance: Reconciling work and life in the EU

  How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technological change, higher employment rates and fewer weekly working hours.

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF180651
  Catalogue info

  Dosažení rovnováhy: sladění pracovního a soukromého života v EU

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Sladění pracovního a soukromého života je zásadní otázkou pro mnoho lidí, snaží se ji vyřešit tvůrci politik, sociální partneři, podniky i jednotlivci. Současně se proměňuje propojení pracovního a soukromého života kvůli novým výzvám a řešením, jako je stárnoucí populace, technologické změny, vyšší míra zaměstnanosti a nižší počet pracovních hodin týdně. Tato zpráva si klade za cíl prozkoumat vzájemný vztah mezi pracovním a soukromým životem lidí v EU, okolnosti, za nichž se snaží tyto dvě oblasti života sladit, a tím, co považují za nejdůležitější z hlediska rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Zpráva čerpá z řady zdrojů, zejména z průzkumu pracovních podmínek v Evropě a průzkumu kvality života v Evropě.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář