Monitoring EU convergence

Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators

Report
Aktualizováno
17 Prosinec 2018
Vydáno
17 Prosinec 2018
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

In the wake of an economic crisis that had a very uneven impact on social outcomes across EU Member States, EU leaders and policymakers have come to acknowledge that to make social Europe a reality, social convergence must be given an equal footing to economic convergence in policymaking. In this context, and with rising concern over disparities in the social progress of Member States, Eurofound has established a research strand to provide the evidence on whether and where socioeconomic trends are converging or diverging across countries. This report establishes a conceptual framework to support Eurofound’s research on convergence. It develops a methodological strategy to examine convergence and applies it to investigate patterns across the EU in 37 indicators. These encompass four areas of the social domain: employment, working conditions, living conditions and socioeconomic factors. It finds that since the crisis, there has been upward convergence in 23 of the indicators.

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  ef18003
  ISBN: 
  978-92-897-1798-4
  Catalogue: 
  TJ-03-18-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/68012
  Catalogue info

  Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators

  In the wake of an economic crisis that had a very uneven impact on social outcomes across EU Member States, EU leaders and policymakers have come to acknowledge that to make social Europe a reality, social convergence must be given an equal footing to economic convergence in policymaking. In this context, and with rising concern over disparities in the social progress of Member States, Eurofound has established a research strand to provide the evidence on whether and where socioeconomic trends are converging or diverging across countries.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef180031
  Catalogue info

  Vzestupná konvergence v EU: Pojmy, měření a ukazatele

  Authors: 
  Eurofound

  V důsledku hospodářské krize si vedoucí představitelé a tvůrci politik EU uvědomili, že pro uskutečnění plánu sociální Evropy je nutné při tvorbě politik přiznat sociální konvergenci stejnou váhu jako konvergenci hospodářské. V tomto kontextu si nadace Eurofound stanovila za výzkumný cíl poskytnout důkazy o tom, zda a kde se v socioekonomických trendech vyskytuje mezi členskými státy konvergence a divergence. Tato zpráva vytváří koncepční rámec na podporu výzkumu nadace Eurofound zaměřeného na konvergenci. Rozvíjí metodickou strategii s cílem přezkoumat konvergenci a použít ji k prošetření modelů v celé EU na základě 37 ukazatelů. Ty zahrnují čtyři aspekty sociální oblasti: zaměstnanost, pracovní podmínky, životní podmínky a socioekonomické faktory.
   

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář