Labour market change

European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

Report
Vydáno
07 Říjen 2019
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions. The analysis covers 130 regions of 9 Member States, which together account for nearly 4 out of 5 EU workers. The study finds that, while Member States are becoming more similar in their employment structures, regions within the same country are becoming more disparate. It also finds that cities have a disproportionately high share of well-paid, high-skilled services employment alongside growth in low-paid employment. The findings support continued EU regional policy assistance of regions in danger of being left behind. 

 • Report

  Number of Pages: 
  100
  Reference No: 
  EF19036
  ISBN: 
  978-92-897-2016-8
  Catalogue: 
  TJ-AN-19-101-EN-N
  DOI: 
  10.2806/997207
  Catalogue info

  European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

  Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions.

  Available formats

  Cite this publication: 
  Eurofound and European Commission Joint Research Centre (2019), European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level, European Jobs Monitor series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF190361
  Catalogue info

  Evropský monitor pracovních míst 2019: změny ve struktuře zaměstnanosti na regionální úrovni

  Authors: 
  Eurofound

  Je stále zřejmější, že velká metropolitní centra si vedou mnohem lépe než jiné regiony v členských státech EU. Tato nerovnost mezi regiony přispívá ke zklamání ze stávajících politických systémů, což následně může oslabovat sociální vazby, které jsou základem demokratických systémů. Za těchto okolností vychází Evropský monitor pracovních míst 2019, který analyzuje změny ve struktuře zaměstnanosti – tzn. změny v rozložení zaměstnanosti mezi jednotlivými povoláními a odvětvími – v regionech EU. Analýza se týká 130 regionů z devíti členských států, které společně představují téměř čtyři pětiny pracovníků EU. Studie zjišťuje, že zatímco se členské státy ve struktuře zaměstnanosti stále více podobají, regiony v rámci stejných zemí se naopak stále více liší. Shledává také, že města mají neúměrně vysoký podíl dobře placených a vysoce kvalifikovaných pracovních míst v oblasti služeb a zároveň v nich narůstá počet málo placených pracovních míst. Tyto poznatky hovoří ve prospěch pokračující pomoci prostřednictvím regionální politiky EU v oblastech, jimž hrozí zaostávání.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Data

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář