Living conditions and quality of life

Inequalities in the access of young people to information and support services

Report
Vydáno
3 Červenec 2019
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing Read more

In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing the transition is to provide appropriate information and support services during these critical life-changing years. However, it appears that not all young people have access to such services. This report describes the characteristics of the young people who face most difficulties in accessing social and health services, the types of services most relevant to them and the main challenges they face in accessing information and support services. It also looks at what service providers can do to ensure they reach young people in need of their support and presents innovative examples of how to tackle inequalities in access to services. 

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  68
  Ref. č.: 
  EF19041
  ISBN: 
  978-92-897-1854-7
  Katalogové číslo: 
  TJ-02-19-245-EN-N
  DOI: 
  10.2806/343095
  Catalogue info

  Inequalities in the access of young people to information and support services

  In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing the transition is to provide appropriate information and support services during these critical life-changing years. However, it appears that not all young people have access to such services.

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF190411
  Catalogue info

  Nerovnosti v přístupu mladých lidí k informačním a podpůrným službám

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  V posledních letech byly na unijní i vnitrostátní úrovni vyjádřeny obavy, že kombinace stresu ze školy, očekávání rodičů a tlaku společnosti může mladým lidem ztížit přechod do dospělosti a mít dlouhodobé nepříznivé následky. Jednou z možností, jak mladým lidem přechod do dospělosti usnadnit, je poskytovat jim během těchto kritických let, kdy se jejich život mění, příslušné informační a podpůrné služby. Zdá se však, že ne všichni mladí lidé mají k těmto službám přístup. Zpráva popisuje, čím se vyznačují mladí lidé, kteří v souvislosti s přístupem k sociálním a zdravotním službám čelí nejvíce obtížím, typy služeb, které pro ně mají největší význam, a hlavní problémy, s nimiž se setkávají při přístupu k informačním a podpůrným službám. Zkoumá také, co mohou učinit poskytovatelé služeb, aby zajistili, že osloví mladé lidi, kteří jejich pomoc potřebují, a uvádí inovativní příklady, jak řešit nerovnosti v přístupu ke službám.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář