Living conditions and quality of life

Life and society in the EU candidate countries

Report
Vydáno
28 Červen 2019
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of publiRead more

This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of public services and quality of society. The report consists of an introductory overview chapter and five country profiles. The survey results are relevant both from a national perspective and in the context of the areas addressed in the EU enlargement process. They are also instructive in the broader context of the Sustainable Development Goals, which countries sometimes struggle to assess due to a lack of comprehensive monitoring measures. The EQLS results show that some aspects of quality of life are similar across the candidate countries. On a number of indicators, they score lower than the EU28 average, but the quality of certain public services is ranked relatively high in these countries.

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  72
  Ref. č.: 
  EF18032
  ISBN: 
  978-92-897-1877-6
  Katalogové číslo: 
  TJ-02-19-310-EN-N
  DOI: 
  10.2806/663872
  Catalogue info

  Life and society in the EU candidate countries

  This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of public services and quality of society. The report consists of an introductory overview chapter and five country profiles. The survey results are relevant both from a national perspective and in the context of the areas addressed in the EU enlargement process.

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF180321
  Catalogue info

  Život a společnost v kandidátských zemích EU

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Tato zpráva přináší přehled životních podmínek v pěti stávajících kandidátských zemích EU: Albánii, Černé Hoře, Severní Makedonii, Srbsku a Turecku. Vychází z výsledků průzkumu kvality života v Evropě (EQLS) z roku 2016 a zahrnuje tři široké oblasti: kvalitu života, kvalitu veřejných služeb a kvalitu společnosti. Zpráva se skládá z kapitoly s úvodním přehledem a z pěti profilů jednotlivých zemí.

  Výsledky průzkumu jsou relevantní jak z vnitrostátního hlediska, tak i v kontextu oblastí, na které se zaměřuje proces rozšíření EU. Cenné údaje přinášejí i v širším kontextu cílů udržitelného rozvoje, které země někdy obtížně posuzují kvůli nedostatku komplexních monitorovacích opatření. Výsledky průzkumu EQLS ukazují, že některé aspekty kvality života jsou v kandidátských zemích podobné. V řadě ukazatelů je úroveň nižší než průměr EU-28, ale kvalita některých veřejných služeb je v těchto zemích hodnocena poměrně vysoko.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář