Living conditions and quality of life

Role of public services in integrating refugees and asylum seekers

Report
Vydáno
19 Červen 2019
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges related to integrating the newly arrived into their country. This report explores the role of public services – specifically housing, soRead more

Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges related to integrating the newly arrived into their country. This report explores the role of public services – specifically housing, social services, health and education services – in the social and economic integration of refugees and asylum seekers. It aims to identify the factors that hinder this process and the elements that contribute to successful integration. The overall focus is on destination countries, particularly the three countries most affected by the inflow of refugees and asylum seekers: Austria, Germany and Sweden.

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  60
  Ref. č.: 
  EF19042
  ISBN: 
  978-92-897-1856-1
  DOI: 
  10.2806/595692
  Catalogue info

  Role of public services in integrating refugees and asylum seekers

  Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges related to integrating the newly arrived into their country. This report explores the role of public services – specifically housing, social services, health and education services – in the social and economic integration of refugees and asylum seekers. It aims to identify the factors that hinder this process and the elements that contribute to successful integration.

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF190421
  Catalogue info

  Úloha veřejných služeb při integraci uprchlíků a žadatelů o azyl

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  V návaznosti na příliv více než tří milionů žadatelů o azyl do Evropské unie v období tří let 2015–2017 se členské státy potýkaly s řadou problémů spojených s integrací nově příchozích do příslušné země. Tato zpráva se zabývá úlohou veřejných služeb, konkrétně bydlení, sociálních služeb, zdravotnictví a vzdělávání v sociální a hospodářské integraci uprchlíků a žadatelů o azyl. Jejím cílem je identifikovat faktory, které brání tomuto procesu, a prvky, které přispívají k úspěšné integraci. Celkový důraz je kladen na cílové země, zejména na tři země, které jsou nejvíce postižené přílivem uprchlíků a žadatelů o azyl: Rakousko, Německo a Švédsko.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář