Promoting social cohesion and convergence

Upward convergence in employment and socioeconomic factors

Report
Vydáno
25 Září 2019
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

Upward convergence is a process whereby the performance of EU Member States in a given domain or range of domains is seen to improve while gaps between Member States reduce. Achieving upward convergence is of crucial importance to the EU, as the increase of disparities among Member States threateRead more

Upward convergence is a process whereby the performance of EU Member States in a given domain or range of domains is seen to improve while gaps between Member States reduce. Achieving upward convergence is of crucial importance to the EU, as the increase of disparities among Member States threatens the cohesion of the Union by counteracting citizens’ expectations that EU membership will improve working and living conditions. This report investigates recent socioeconomic and employment trends across Member States and offers possible policy measures to assist in avoiding future divergence. The analysis is based on a set of 21 indicators; most of them are headline indicators on the Social Scoreboard of the European Pillar of Social Rights. The findings reveal that, despite the negative effect of the 2008 economic crisis, upward convergence trends have been restored in most of the indicators examined.

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  76
  Ref. č.: 
  EF18042
  ISBN: 
  978-92-897-1951-3
  Katalogové číslo: 
  TJ-01-19-607-EN-N
  DOI: 
  10.2806/810546
  Catalogue info

  Upward convergence in employment and socioeconomic factors

  Upward convergence is a process whereby the performance of EU Member States in a given domain or range of domains is seen to improve while gaps between Member States reduce. Achieving upward convergence is of crucial importance to the EU, as the increase of disparities among Member States threatens the cohesion of the Union by counteracting citizens’ expectations that EU membership will improve working and living conditions.

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF180421
  Catalogue info

  Vzestupná konvergence v oblasti zaměstnanosti a socioekonomických faktorů

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Vzestupná konvergence je proces, kdy se výsledky členských států EU v jedné nebo více oblastech zlepšují, přičemž se stírají rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Dosažení vzestupné konvergence má pro EU zásadní význam, jelikož zvyšující se rozdíly mezi členskými státy ohrožují soudružnost Unie, neboť jsou v rozporu s očekáváními občanů, že se vzhledem k členství v EU zlepší pracovní a životní podmínky.

  Tato zpráva zkoumá nejnovější socioekonomické trendy a trendy v oblasti zaměstnanosti v členských státech a uvádí možná politická opatření, jejichž cílem je pomoci zamezit budoucím rozdílům. Analýza vychází se souboru 21 ukazatelů, z nichž většina hraje důležitou roli ve srovnávacím přehledu sociálních ukazatelů v rámci evropského pilíře sociálních práv. Ze zjištění vyplývá, že navzdory negativním dopadům hospodářské krize v roce 2008 se u většiny zkoumaných ukazatelů opět daří dosahovat vzestupné konvergence.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
 • Working papers

  Related working papers

  • Convergence analysis in employment and socioeconomic indicators
   Working paper
   25 Září 2019
   Autor/autoři
   Number of pages
   149
   Ref. č.
   WPEF19054
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář