Industrial relations and social dialogue

Capacity building for effective social dialogue in the European Union

Report
Aktualizováno
8 Prosinec 2021
Vydáno
10 Září 2020
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Klíčová zjištění

 • National-level bipartite social dialogue and collective bargaining lie at the heart of national industrial relations systems and should be underpinned by an appropriately supportive legal framework while respecting the principle of subsidiarity and the autonomy of the social partners.
Read more
 • National-level bipartite social dialogue and collective bargaining lie at the heart of national industrial relations systems and should be underpinned by an appropriately supportive legal framework while respecting the principle of subsidiarity and the autonomy of the social partners.
 • Structural gaps at national level identified in the research include lack of representativeness and mandate to negotiate, limited tripartism, sectoral collective bargaining and low collective bargaining coverage, lack of social partners’ autonomy and lack of trust between the social partners and governments.
 • Elements that would foster a more effective social dialogue at national level include legislative reforms to promote social dialogue and collective bargaining, a more supportive role by the state, increase in membership, capacity and mandate to negotiate, more human and financial resources.
 • Developing the skills and expertise of the two sides of industry in relation to specific skills (such as industrial relations, negotiation, research and analysis, policymaking, advocacy, and soft and digital skills) should be supported.
 • Social partners should be assisted in their efforts to increase their membership representativeness and capacity to negotiate and implement agreements.
Read less

Souhrn

The aim of this report is to add to the discussion on how Eurofound can contribute to supporting capacity building of social partners for effective social dialogue. The report includes a review by Eurofound aimed at identifying the capacity-building needs and initiatives of social partners in relRead more

The aim of this report is to add to the discussion on how Eurofound can contribute to supporting capacity building of social partners for effective social dialogue. The report includes a review by Eurofound aimed at identifying the capacity-building needs and initiatives of social partners in relation to national frameworks for autonomous collective bargaining, involvement in European social dialogue and the European Semester, and the development of membership and services for members. It also includes the results from stakeholder consultations and two exchange seminars held in 2019, along with a set of policy pointers for further discussion.

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  64
  Ref. č.: 
  EF20002
  ISBN: 
  978-92-897-2092-2
  Katalogové číslo: 
  TJ-01-20-379-EN-N
  DOI: 
  10.2806/789163
  Catalogue info

  Capacity building for effective social dialogue in the European Union

  Formáty

  Citovat tuto publikaci: 

  Eurofound (2020), Capacity building for effective social dialogue in the European Union, Publications Office of the European Union, Luxembourg

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF20002EN1
  Catalogue info

  Budování kapacit pro účinný sociální dialog v Evropské unii

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Cílem této zprávy je poskytnout informace pro diskusi ohledně toho, jak může nadace Eurofound přispět k podpoře budování kapacit sociálních partnerů pro účinný sociální dialog. Zpráva zahrnuje přezkum, který nadace Eurofound provedla s cílem určit potřeby a iniciativy sociálních partnerů v oblasti budování kapacit ve vztahu k vnitrostátním rámcům pro nezávislé kolektivní vyjednávání, zapojení do evropského sociálního dialogu a evropského semestru, rozšíření členské základny a rozvoj služeb pro členy. Zpráva obsahuje rovněž výsledky konzultací se zúčastněnými stranami a dvou seminářů za účelem výměny informací, které se uskutečnily v roce 2019, spolu se souborem politických ukazatelů pro další diskusi.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
 • Working papers

  Related working papers

Výzkumy, které byly provedeny před vystoupením Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020 a následně zveřejněny, mohou obsahovat údaje vztahující se k 28 členským státům EU. Po uvedeném datu zohledňují výzkumy pouze 27 členských států EU (EU-28 bez Spojeného království), není-li uvedeno jinak.

Tato zpráva předkládá výsledky výzkumu provedeného před výskytem onemocnění COVID-19 v Evropě v únoru 2020. Z tohoto důvodu výsledky pandemii COVID-19 nezohledňují.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář