Living conditions and quality of life

Impact of digitalisation on social services

Report
Vydáno
2 Duben 2020
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout
Autor/autoři: 
Molinuevo, Daniel

Klíčová zjištění

 • Evidence on the impact of digitalisation on social services is limited, in part because many of these technologies are still emerging, but there is some evidence that the automation or reduction of administrative processes allows staff to increase their productivity and to dedicate more time to care-related tasks.
Read more
 • Evidence on the impact of digitalisation on social services is limited, in part because many of these technologies are still emerging, but there is some evidence that the automation or reduction of administrative processes allows staff to increase their productivity and to dedicate more time to care-related tasks.
 • Digital technologies can achieve savings by reducing the need for more costly and intensive care, detecting fraud more effectively and ensuring that scarce resources are allocated more efficiently (for example, blockchain technology can help in the delivery and management of benefits).
 • Digital technologies can contribute to an increased sense of safety for users and have enabled older people to continue living in their own homes for longer.
 • Care provided with the aid of robots, telepresence and wearable devices can reduce the risk of contagion and ensure the continuity of care in case of quarantine, lockdown and/or social distancing.
 • Training of staff and users in the use of digital technologies is important, particularly in cases where care cannot be provided face to face or when there are sudden spikes in demand for health and social care services.
Read less

Souhrn

To support the European Commission’s objective of ensuring Europe is fit for the digital age, this report examines the use of digital technologies in social services and the policies that promote digital transformation. The report explores some of the main issues involved in implementing digitaliRead more

To support the European Commission’s objective of ensuring Europe is fit for the digital age, this report examines the use of digital technologies in social services and the policies that promote digital transformation. The report explores some of the main issues involved in implementing digitalisation strategies and using digital technologies in social services, as well as some of the measures that have been put in place to overcome barriers. The overall aim is to work towards closing the knowledge gap regarding the opportunities and risks associated with technological change in this area. 

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  46
  Ref. č.: 
  EF19043
  ISBN: 
  978-92-897-2065-6
  Katalogové číslo: 
  TJ-04-20-154-EN-N
  DOI: 
  10.2806/130615
  Catalogue info

  Impact of digitalisation on social services

  Autor/autoři: 
  Molinuevo, Daniel

  Formáty

  Citovat tuto publikaci: 

  Eurofound (2020), Impact of digitalisation on social services, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF19043EN1
  Catalogue info

  Dopad digitalizace na sociální služby

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Tato zpráva se zaměřuje na používání digitálních technologií v sociálních službách a na politiky, které podporují digitální transformaci, a jejím cílem je podpořit úsilí Evropské komise spočívající v zajištění toho, aby byla Evropa připravena na digitální věk. Zabývá se některými z hlavních problémů spojených s prováděním strategií digitalizace a využíváním digitálních technologií v sociálních službách, jakož i některými opatřeními, která byla zavedena k odstranění souvisejících překážek. Hlavním cílem je přispět k odstranění nedostatku informací, pokud jde o příležitosti a rizika související s technologickými změnami v této oblasti.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
 • Tables and graphs

  Figure 1: Digitalisation in the 2018 European Semester

Výzkumy, které byly provedeny před vystoupením Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020 a následně zveřejněny, mohou obsahovat údaje vztahující se k 28 členským státům EU. Po uvedeném datu zohledňují výzkumy pouze 27 členských států EU (EU-28 bez Spojeného království), není-li uvedeno jinak.

Tato zpráva předkládá výsledky výzkumu provedeného před výskytem onemocnění COVID-19 v Evropě v únoru 2020. Z tohoto důvodu výsledky pandemii COVID-19 nezohledňují.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář