Industrial relations and social dialogue

Involvement of national social partners in policymaking – 2019

Report
Vydáno
9 Červen 2020
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Klíčová zjištění

 • National social dialogue frameworks can be categorised into three groups in their practices involving social partners in policymaking: countries with well-established social dialogue structures working efficiently; countries where social dialogue institutions exist and work but social partners are not fully satisfied with their involvement in policymaking; and countries where social partners do not feel like they are meaningfully involved in policymaking.
Read more
 • National social dialogue frameworks can be categorised into three groups in their practices involving social partners in policymaking: countries with well-established social dialogue structures working efficiently; countries where social dialogue institutions exist and work but social partners are not fully satisfied with their involvement in policymaking; and countries where social partners do not feel like they are meaningfully involved in policymaking.
 • In 2019, social partners in most countries were consulted in policymaking to some extent. Consultations included reforms and policy initiatives within both the country-specific recommendations (CSRs) and the national agenda.
 • Most social partners were also involved in the elaboration of the National Reform Programmes (NRPs) in 2019. However, social partners, notably in Greece, Italy and Hungary, stressed that they were not involved at all or were critical of the quality of involvement.
 • Social partner involvement usually comprised formal consultation on an institutional basis or via bilateral contacts.
 • Most social partners considered the setting used for their involvement appropriate; however, one of the outstanding issues for some social partners is the lack of time allowed for consultation and exchange in the elaboration of the NRP.
Read less

Souhrn

This report investigates the quality of the national social partners’ involvement in designing and implementing reforms and policies in the context of the European Semester 2018–2019 and in the elaboration of the National Reform Programmes. As previously reported by Eurofound, there is a positiveRead more

This report investigates the quality of the national social partners’ involvement in designing and implementing reforms and policies in the context of the European Semester 2018–2019 and in the elaboration of the National Reform Programmes. As previously reported by Eurofound, there is a positive correlation between the strength of the national social dialogue and the involvement of the social partners in policymaking. A positive correlation is also visible between a well-functioning national social dialogue and the involvement of the social partners in the European Semester. In some cases, both processes are almost fully aligned as part of a continuum in social policy practice. Based on examples of reforms and policy initiatives discussed and implemented since 2018, the picture that emerges is one of stable and relatively effective performance in most countries. Nevertheless, social partners in several countries remain dissatisfied that their views are not truly influential in policymaking, although this perception – of being heard, but not listened to – varies across countries and stakeholders.

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  64
  Ref. č.: 
  EF19017
  ISBN: 
  978-92-897-2067-0
  Katalogové číslo: 
  TJ-AY-20-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/296829
  Catalogue info

  Involvement of national social partners in policymaking – 2019

  This report investigates the quality of the national social partners’ involvement in designing and implementing reforms and policies in the context of the European Semester 2018–2019 and in the elaboration of the National Reform Programmes. As previously reported by Eurofound, there is a positive correlation between the strength of the national social dialogue and the involvement of the social partners in policymaking.

  Formáty

  Citovat tuto publikaci: 

  Eurofound (2020), Involvement of national social partners in policymaking – 2019, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF19017EN1
  Catalogue info

  Zapojení vnitrostátních sociálních partnerů do tvorby politik – rok 2019

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Tato zpráva zkoumá kvalitu zapojení vnitrostátních sociálních partnerů do koncipování a provádění reforem a politik v souvislosti s evropským semestrem 2018–2019 a do vypracování národních programů reforem.

  Jak nadace Eurofound uvedla již dříve, existuje pozitivní korelace mezi sílou vnitrostátního sociálního dialogu a zapojením sociálních partnerů do tvorby politik. Je také patrná pozitivní korelace mezi dobře fungujícím vnitrostátním sociálním dialogem a zapojením sociálních partnerů do evropského semestru. V některých případech jsou oba procesy téměř zcela sladěny jako součást kontinua v praktických otázkách sociální politiky.

  Na základě příkladů reforem a politických iniciativ projednávaných a prováděných od roku 2018 se realizace ve většině zemí jeví jako stabilní a relativně účinná. V několika zemích jsou však sociální partneři stále nespokojeni s tím, že jejich názory nemají na tvorbu politik skutečný vliv, ačkoli tento pocit, že jsou vyslechnuti, ale nenaslouchá se jim, se u jednotlivých zemí a zúčastněných stran liší.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
 • Tables and graphs

  Tables

  • Table 1: Evolution of social partner involvement in social and labour policymaking, 2018–2019
  • Table 2: Reforms and policies with social partner involvement, by country, 2018 and 2019
  • Table 3: Reforms and policies with social partner involvement: Correspondence to CSRs
  • Table 4: Evolution of the quality of social partner involvement in reforms and policies adopted, 2018–2019
  • Table 5: Relevant reforms and policies related to the CSRs but not yet implemented, 2017, 2018 and 2019
  • Table 6: Overall assessment of the quality of the involvement in elaboration of the NRPs for 2019, setting and time allotted
  • Table 7: Degree of influence of the social partners’ views in the NRPs for 2019
  • Table 8: Assessment of extent to which social partners’ views are reflected in NRPs for 2019
  • Table 9: Social partners’ level of agreement with content of country reports for 2019
  • Table 10: Social partners’ level of agreement with content of CSRs for 2019

Výzkumy, které byly provedeny před vystoupením Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020 a následně zveřejněny, mohou obsahovat údaje vztahující se k 28 členským státům EU. Po uvedeném datu zohledňují výzkumy pouze 27 členských států EU (EU-28 bez Spojeného království), není-li uvedeno jinak.

Tato zpráva předkládá výsledky výzkumu provedeného před výskytem onemocnění COVID-19 v Evropě v únoru 2020. Z tohoto důvodu výsledky pandemii COVID-19 nezohledňují.

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář