Industrial relations and social dialogue

Minimální mzdy v roce 2020: každoroční přezkum

Report
Aktualizováno
13 Listopad 2020
Vydáno
4 Červen 2020
pdf
Formáty
Executive summary
Stáhnout

Klíčová zjištění

 • V roce 2019 diskutovalo mnoho zemí o dalším významném zvýšení minimálních mezd po roce 2020, částečně ve vztahu k relativnímu cíli, částečně v absolutních hodnotách.
Read more
 • V roce 2019 diskutovalo mnoho zemí o dalším významném zvýšení minimálních mezd po roce 2020, částečně ve vztahu k relativnímu cíli, částečně v absolutních hodnotách.
 • Zákonné minimální mzdy jsou od začátku tisíciletí ve srovnání se mzdou ostatních pracovníků spravedlivější (porovnají-li se zákonné minimální mzdy s mediánovou mzdou všech pracovníků).
 • Navzdory této vzestupné tendenci jsou minimální mzdy ve většině zemí stále pod 60 % či dokonce pod 50 % mediánových mezd. To platí zejména pro členské státy ve střední a východní Evropě, které na počátku tisíciletí začínaly na velmi nízkých relativních úrovních a v jejichž předpisech o minimální mzdě jsou dosud stanoveny cíle ve výši okolo 50 % či méně.
 • Celkově udává sedm z deseti pracovníků s minimální mzdou přinejmenším určité problémy vyjít s příjmem ve srovnání s méně než pěti z deseti ostatních pracovníků; tyto údaje se však mezi jednotlivými zeměmi velmi liší. Například v Dánsku, Finsku, Německu a Švédsku to považuje za obtížné až velmi obtížně méně než 10 % pracovníků s minimální mzdou oproti 50 % až 60 % v Bulharsku, Chorvatsku a na Kypru a 80% v Řecku.
 • Vlády v celé Evropě reagují opatřeními pro stabilizaci příjmů osob dotčených koronavirovou krizí. Minimální mzdy mohou hrát určitou roli v kombinaci politik ke stabilizací příjmů, a tudíž poptávky, aby se zmírnila sestupná spirála vedoucí k recesi nebo depresi.
Read less

Souhrn

Tato zpráva, která je součástí ročních časových řad o minimálních mzdách, shrnuje hlavní vývoj v souvislosti s iniciativou EU týkající se spravedlivých mezd v průběhu roku 2019 a počátkem roku 2020 a v této souvislosti zahajuje na vnitrostátní úrovni debatu o sazbách pro rok 2020 a následující obRead more

Tato zpráva, která je součástí ročních časových řad o minimálních mzdách, shrnuje hlavní vývoj v souvislosti s iniciativou EU týkající se spravedlivých mezd v průběhu roku 2019 a počátkem roku 2020 a v této souvislosti zahajuje na vnitrostátní úrovni debatu o sazbách pro rok 2020 a následující období. Zpráva představuje způsob stanovování minimálních mezd a úlohu sociálních partnerů. Zabývá se vývojem v oblasti zákonných minimálních mezd a pro země bez zákonné minimální mzdy předkládá údaje o minimálních sazbách mezd v kolektivních smlouvách s ohledem na deset zaměstnání s nízkou mzdou. Zpráva obsahuje také oddíl o regionální dimenzi minimálních mezd a představuje nejnovější výzkum týkající se dopadů změn minimální mzdy na mzdy, zaměstnanost, chudobu pracujících, ceny a zisky.

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Last updated date: 
  23 Čer 2020
  Počet stran: 
  86
  Ref. č.: 
  EF20005
  ISBN: 
  978-92-897-2068-7
  Katalogové číslo: 
  TJ-AS-20-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/999852
  Catalogue info

  Minimální mzdy v roce 2020: každoroční přezkum

  This report, as part of an annual series on minimum wages, summarises the key developments during 2019 and early 2020 around the EU initiative on fair wages and puts the national debates on setting the rates for 2020 and beyond in this context. The report features how minimum wages were set and the role of social partners. It discusses developments in statutory minimum wages and presents data on minimum wage rates in collective agreements related to 10 low-paid jobs for countries without statutory minimum wages.

  Formáty

  Citovat tuto publikaci: 

  Eurofound (2020), Minimum wages in 2020: Annual review, Minimum wages in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  6
  Ref. č.: 
  EF20005EN1
  Catalogue info

  Minimum wages in 2020: Annual review

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  During the year 2019 many countries were debating a further substantial increase to minimum wages beyond 2020, partially in relation to a relative target, partially in absolute terms. Some governments — such as Poland, Slovakia and Spain — have announced or are considering plans to elevate the statutory minimum wages to 60% of median or average wages. The United Kingdom reached this aim and intends to move beyond. Statutory minimum wages have become fairer as compared to other workers’ wages since the beginning of the millennium (when comparing statutory minimum wages to the median wages of all workers). In most countries, the level of the minimum wage as a proportion of the median wage (the ‘Kaitz index’) has grown between 2000 and 2018.

  K dispozici ke stažení v 1 jazyce

  Stáhnout
 • Working papers

  Related working papers

 • Data

  Data

  Find data on statutory minimum wages in the EU.

  List of tables

  • Table 1: Social partners’ first reactions to the announced initiative on fair wages
  • Table 2: Overview of main arguments and proposals concerning an EU minimum wage initiative from social partners
  • Table 3: Gross minimum wages, selected EU Member States and the UK, 2019 and 2020
  • Table 4: Sub-minimum rates for selected EU Member States and the UK as at 1 January 2020
  • Table 5: Further statutory minimum wage rates for private sector workers in selected EU Member States
  • Table 6: Number of collective agreements covering low-paying job categories for countries without statutory minimum wages
  • Table 7: Minimum wages in collective agreements, applicable in 2019 for selected low-paid jobs
  • Table 8: Collective agreement coverage in Finland
  • Table 9: Overview of debates during 2019 on aspects of the minimum wage setting processes
  • Table 10: Demands for and agreements on targets for future minimum wages to address adequacy in selected EU Member States and the UK
  • Table 11: Regional statutory minimum wage rates
  • Table 12: Latest minimum wage research in EU Member States and the UK
  • Table 13: Overview of recent empirical research in the EU, Norway and the UK on employment impacts of minimum wage increases, 2019
  • Table 14: Policies influencing in-work poverty
  • Table A1: Network of Eurofound Correspondents – Members participating in the research

  List of figures

  • Figure 1: Conceptualising adequate minimum wages
  • Figure 2: Estimated share of employees earning 90% to 110% of the minimum wage, EU Member States, 2017
  • Figure 3: Proportions of female and male employees, EU level, 2017
  • Figure 4: Proportion of minimum wage workers per sector, EU level, 2017
  • Figure 5: Proportion of minimum wage workers per occupation (top 10), EU level, 2017
  • Figure 6: Hourly minimum wages, selected EU Member States, 2020
  • Figure 7: Minimum wage developments in real terms, 15 euro area countries, 2015 price levels
  • Figure 8: Minimum wage developments in real terms, non-euro area, 2015 price levels
  • Figure 9: Impact of purchasing power on the minimum wage value for selected EU Member States and the UK, as at 1 January 2020
  • Figure 10: Relative distance between purchasing power of lowest and median minimum wage EU Member States and the UK and highest minimum wage EU Member States and the UK, 2010–2020
  • Figure 11: Process for determining minimum wage rates for 2020
  • Figure 12: Number of minimum wage rate updates, EU Member States with statutory minimum wages and the UK, since 2010
  • Figure 13: Longer-term trend of development of statutory minimum wages relative to median wages of full-time employed workers, selected countries within the EU and the UK, 2000–2018
  • Figure 14: Proportion of minimum wage workers who find it difficult to make ends meet, EU average
  • Figure 15: Proportion of minimum wage workers who find it difficult to make ends meet
  • Figure 16: Making ends meet and minimum wages in relative and absolute terms
  • Figure 17: Monthly minimum wage as a proportion of the mean value of average monthly earnings by NUTS1 region, reference year 2016
  • Figure 18: Regional variation of relative monthly minimum wages, by NUTS1 region, 2016
  • Figure 19: Examples of countries with higher interregional differences in the proportion of minimum wage workers

   

Výzkumy, které byly provedeny před vystoupením Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020 a následně zveřejněny, mohou obsahovat údaje vztahující se k 28 členským státům EU. Po uvedeném datu zohledňují výzkumy pouze 27 členských států EU (EU-28 bez Spojeného království), není-li uvedeno jinak.

Tato zpráva předkládá výsledky výzkumu provedeného před výskytem onemocnění COVID-19 v Evropě v únoru 2020. Z tohoto důvodu výsledky pandemii COVID-19 nezohledňují.

Part of the series

 • Minimum wages in the EU

  This series reports on developments in minimum wage rates across the EU, including how they are set and how they have developed over time in nominal and real terms. The series explores where there are statutory minimum wages or collectively agreed minimum wages in the Member States, as well as minimum wage coverage rates by gender.  

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář