Social dialogue

Social dialogue and HR practices in European global companies

Report
Vydáno
16 Červen 2020
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Klíčová zjištění

 • While company management is increasingly organised at the global level, labour relations remain dominated by the national level in terms of power, organisation and resources.
Read more
 • While company management is increasingly organised at the global level, labour relations remain dominated by the national level in terms of power, organisation and resources.
 • Both human resource management (HRM) functions and social dialogue are under pressure from a variety of trends and dynamics. The continuing advancement of technological change, for example, will have an impact on how MNCs organise both their business and their HRM function.
 • Aside from the legal implementation of the European Works Council (EWC) Directive, sharing practices related to the involvement of EWCs in corporate decisions has proven to be valuable and has made a positive contribution to company operations and culture across the EU.
 • Transnational social dialogue in MNCs must play a constructive role in managing the transition towards a low-carbon, high-tech economy. In doing so, it will make a positive contribution to the development of EU social dialogue.
 • The positive interaction between HRM policies and worker representation structures should help companies and sectors restructure and adapt accordingly, dealing with the risk of increasing wage inequality and polarisation in working conditions.
Read less

Souhrn

This study examines the interaction between social dialogue practices and human resources management (HRM) policies in European multinational companies (MNCs). It looks at the changing role of HRM and its interaction with European Works Councils (EWCs), which can act as a link between different lRead more

This study examines the interaction between social dialogue practices and human resources management (HRM) policies in European multinational companies (MNCs). It looks at the changing role of HRM and its interaction with European Works Councils (EWCs), which can act as a link between different levels of social dialogue. Both HRM functions and social dialogue are under pressure from a variety of trends and dynamics – not least, ongoing technological change. Sharing practices related to the involvement of EWCs in corporate decisions has made a valuable contribution to company operation and culture across the EU. The positive interaction between HRM policies and worker representation structures should help companies and sectors restructure and adapt accordingly, including dealing with the risk of increasing wage inequality and polarisation in working conditions.

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  52
  Ref. č.: 
  EF19009
  ISBN: 
  978-92-897-2073-1
  Katalogové číslo: 
  TJ-03-20-371-EN-N
  DOI: 
  10.2806/525066
  Catalogue info

  Social dialogue and HR practices in European global companies

  Formáty

  Citovat tuto publikaci: 

  Eurofound (2020), Social dialogue and HR practices in European global companies, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF19009EN1
  Catalogue info

  Sociální dialog a postupy řízení lidských zdrojů v evropských globálních společnostech

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Tato studie zkoumá interakci mezi postupy v oblasti sociálního dialogu a politikami řízení lidských zdrojů v evropských nadnárodních společnostech. Zaměřuje se na měnící se úlohu řízení lidských zdrojů a jeho interakci s evropskými radami zaměstnanců, které mohou působit jako spojovací článek mezi různými úrovněmi sociálního dialogu. Funkce řízení lidských zdrojů i sociální dialog jsou pod tlakem různých trendů a dynamiky – v neposlední řadě v důsledku probíhajících technologických změn. Sdílení postupů týkajících se zapojení evropských rad zaměstnanců do rozhodování podniků významně přispělo k fungování a kultuře společností v celé EU. Pozitivní interakce mezi politikami řízení lidských zdrojů a strukturami zastupování pracovníků by měla společnostem a odvětvím pomoci se odpovídajícím způsobem restrukturalizovat a přizpůsobit a také řešit riziko zvyšování nerovnosti mezd a polarizace pracovních podmínek.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
 • Case studies

  Related working papers

 • Tables and graphs

  Tables

  • Table 1: Overview of the MNCs selected for the case studies
  • Table 2: Employment by world region, and Europe’s share of total employment, 2008 and 2018
  • Table 3: Promotion of social dialogue in the anticipation and/or management of restructuring activities
  • Table 4: Cases of restructuring involving ABB, Danfoss, UniCredit and Unilever
  • Table 5: The influence of sectoral and company-specific factors
  • Table 6: The impact of subsidiary location on social dialogue
  • Table 7: Organisational models of MNCs
  • Table 8: HRM factors, trends and practices in MNCs and their interaction with social dialogue outcomes
  • Table 9: Impact of HRM factors, trends and practices on social dialogue
  • Table 10: Organisational models of EWCs in the multinational companies studied
  • Table 11: Number of TCAs addressing various topics
  • Table 12: Main links between TCAs and HRM

  Graph

  Figure 1: Interaction of social dialogue and HRM policies and practices

Výzkumy, které byly provedeny před vystoupením Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020 a následně zveřejněny, mohou obsahovat údaje vztahující se k 28 členským státům EU. Po uvedeném datu zohledňují výzkumy pouze 27 členských států EU (EU-28 bez Spojeného království), není-li uvedeno jinak.

Tato zpráva předkládá výsledky výzkumu provedeného před výskytem onemocnění COVID-19 v Evropě v únoru 2020. Z tohoto důvodu výsledky pandemii COVID-19 nezohledňují.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář