Working conditions and sustainable work

Podnikání jinak než obvykle: jak se podniky EU přizpůsobily pandemii COVID-19

Report
Vydáno
9 Prosinec 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Stáhnout
Autor/autoři: 
Eiffe, Franz Ferdinand

Klíčová zjištění

 • V důsledku pandemie zaznamenal téměř každý pátý podnik v EU úbytek pracovních míst. Téměř 40 % podniků v EU muselo zkrátit pracovní dobu svých zaměstnanců a v téměř čtvrtině (23 %) se tento krok dotkl většiny pracovníků.
Read more
 • V důsledku pandemie zaznamenal téměř každý pátý podnik v EU úbytek pracovních míst. Téměř 40 % podniků v EU muselo zkrátit pracovní dobu svých zaměstnanců a v téměř čtvrtině (23 %) se tento krok dotkl většiny pracovníků.
 • V roce 2020 musela téměř polovina všech podniků v EU určitým způsobem kvůli krizi COVID-19 omezit činnost. Dopady po sobě jdoucích omezení volného pohybu osob v souvislosti s opatřeními v oblasti veřejného zdraví byli nejvíce poznamenáni poskytovatelé finančních a jiných služeb, dopravní společnosti a společnosti působící v odvětví pohostinství.
 • Více než třetina podniků v roce 2020 v reakci na krizi COVID-19 změnila svou hlavní obchodní činnost. Řada společnosti přeměnila své výrobní linky na výrobu naléhavě nutných ochranných prostředků, respirátorů, dezinfekčních prostředků a jiného zařízení.
 • Organizace mohou z této krize vyvodit jasné ponaučení. Podnikům, které investovaly do zaměstnanců a zapojily je do rozhodování, se dařilo lépe. U těchto podniků s vysokými investicemi a vysokým zapojením zaměstnanců byla také větší pravděpodobnost, že budou mít zavedený plán krizového řízení, změní své hlavní obchodní činnosti a najmou v roce 2020 další zaměstnance. Rovněž mělo zásadní význam řízení orientované na budoucnost a také dobrá atmosféra na pracovišti, účinná strategie komunikace se zaměstnanci a klienty a poskytování vybavení zaměstnancům, čímž se umožnilo pružné uspořádání pracovní doby.
 • Fyzické a emocionální výzvy se během krize COVID-19 lišily u pracovníků na pracovišti a pracovníků pracujících z domova. Ačkoliv oba typy pracovníků uváděly únavu z pandemie a nízkou motivaci, lidé pracující na dálku si často stěžovali na špatnou ergonomii řady dálkových pracovišť, potíže s domácí školní přípravou a frustraci z monotónního prostředí, zatímco pracovníci na pracovišti zdůrazňovali strach z nákazy a drastickou změnu postupů na pracovišti.
Read less

Souhrn

Cílem této zprávy je podpořit evropské podniky čelící výzvám spojeným s pandemií COVID-19. Důraz se klade na postupy na pracovišti a charakteristiky pracovišť, které pomohly podnikům po celé EU rozvíjet operační odolnost a současně zajišťovat bezpečí zaměstnanců a zákazníků.

Ve zprávě se zRead more

Cílem této zprávy je podpořit evropské podniky čelící výzvám spojeným s pandemií COVID-19. Důraz se klade na postupy na pracovišti a charakteristiky pracovišť, které pomohly podnikům po celé EU rozvíjet operační odolnost a současně zajišťovat bezpečí zaměstnanců a zákazníků.

Ve zprávě se zkoumá, jak podniky v EU na počátku reagovaly na vnější otřes způsobený vypuknutím pandemie a jak následně uzpůsobily pracoviště. Rovněž se zkoumá dopad pandemie na zdraví a pohodu pracovníků a to, jak šíření onemocnění COVID-19 a následná narušení činnosti postihla obchodní činnost a organizaci práce.

Read less

Formats and languages

 • Zpráva

  Počet stran: 
  80
  Ref. č.: 
  EF21033
  ISBN: 
  978-92-897-2224-7
  Katalogové číslo: 
  TJ-05-21-333-EN-N
  DOI: 
  10.2806/98958
  Catalogue info

  Podnikání jinak než obvykle: jak se podniky EU přizpůsobily pandemii COVID-19

  Autor/autoři: 
  Eiffe, Franz Ferdinand

  Formáty

  Citovat tuto publikaci: 

  Eurofound (2021), Business not as usual: How EU companies adapted to the COVID-19 pandemic, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF21033EN1
  Catalogue info

  Podnikání jinak než obvykle: jak se podniky EU přizpůsobily pandemii COVID-19

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
 • Tables and graphs

  This report contains the following list of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Distribution of Eurofound case studies
  Table 2: Reduction in working time due to COVID-19, by establishment characteristics
  Table 3: Average establishment performance levels by establishment characteristics, indexed mean, standard errors and % change in indexed mean
  Table 4: Findings on telework-related aspects (%)
  Table 5: Establishment performance and workplace well-being by work characteristics and management style, mean and standard errors

  List of figures

  Figure 1: Change in number of employees by sector, 2019 and 2020 (%)
  Figure 2: Change in number of employees by establishment type, 2019 and 2020 (%)
  Figure 3: Reduction in working time due to COVID-19, by sector (%)
  Figure 4: Proportion of establishments reporting profit/loss, 2019 and 2020 (%)
  Figure 5: Proportion of establishments reporting increases/decreases in production volume, 2019 and 2020 (%)
  Figure 6: Complete or partial suspension of business (%)
  Figure 7: Complete or partial suspension of business activity by sector (%)
  Figure 8: Change in employment by degree of business suspension (%)
  Figure 9: Profit outlook by business suspensions (%)
  Figure 10: Production/service volume developments by business suspensions (%)
  Figure 11: Change in business activities by sector and disruption (%)
  Figure 12: Change in knowledge and skills needs due to COVID-19, EU27 (%)
  Figure 13: Establishments with substantial or moderate change in knowledge and skills needs due to COVID-19, by establishment type, EU27 (%)
  Figure 14: Motivation by types of change in establishments (%)
  Figure 15: Change in establishments’ physical infrastructure due to COVID-19 (%)
  Figure 16: Change in establishments’ physical infrastructure due to COVID-19 by sector (%)
  Figure 17: Organisational changes due to COVID-19 by sector (%)
  Figure 18: Telework by proportion of employees and time, 2019 and 2020 (%)
  Figure 19: Telework by establishment size, 2019 and 2020 (%)
  Figure 20: Provisions for telework made by employer (%)
  Figure 21: Extent to which each element of the management approach has become more important because of the pandemic (%)
  Figure 22: Problem solving and work autonomy, 2019 and 2020 (%)
  Figure 23: Job complexity and work autonomy, indexed values (mean = 100), 2019 and 2020
  Figure 24: Discretionary behaviour, 2019 and 2020 (%)
  Figure 25: Use of internal communication channels, 2019 and 2020 (%)
  Figure 26: Business continuity plan or contingency plan previously in place by various variables (% and standard errors)
  Figure 27: Psychosocial risks in EU27 establishments in 2019 (% of managers reporting)
  Figure 28: Measures to record working time by employee representation (ER) (%)
  Figure 29: Employee motivation by employee representation (ER) (%)
  Figure 30: Direct employee participation (%)

Výzkumy, které byly provedeny před vystoupením Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020 a následně zveřejněny, mohou obsahovat údaje vztahující se k 28 členským státům EU. Po uvedeném datu zohledňují výzkumy pouze 27 členských států EU (EU-28 bez Spojeného království), není-li uvedeno jinak.

Part of the series

 • European Company Survey 2019

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2019, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Survey on Working Time and Work-Life Balance. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář