Anticipating and managing the impact of change

Distribuční dopady evropských politik v oblasti klimatu

Report
Vydáno
6 Červenec 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Klíčová zjištění

  • Energy or fuel poverty is recognised as a severe problem in many Member States and this is mainly addressed through financial support. Alternative funding models should be explored, such as grants for housing associations and local authorities to deliver energy-efficient upgrades to buildings, community municipal bonds and green equity schemes.
Read more
  • Energy or fuel poverty is recognised as a severe problem in many Member States and this is mainly addressed through financial support. Alternative funding models should be explored, such as grants for housing associations and local authorities to deliver energy-efficient upgrades to buildings, community municipal bonds and green equity schemes.
  • When designing policy measures aimed at achieving the goal of climate-neutral policies, Member States must take a cross-departmental approach to account for the different socioeconomic effects, as workers, population groups, industries and regions are affected differently.
  • The management of a just transition is supported by EU and national funds, which provide opportunities for adopting a comprehensive and systemic approach rather than single-point solutions. Drawing up a plan for the future of industries and workers offers prospects to the regional and national economy.
  • The capacity of social dialogue needs to be strengthened to address distributional effects and facilitate a just transition. Evidence shows that the undesired effects of some climate policies, especially as they affect firms and workers in certain sectors and regions, can be addressed by social partners, and solutions can be achieved through social dialogue and joint initiatives.
  • The Just Transition Platform could be further developed as an EU hub for sharing national experiences on climate measures beyond the Just Transition Mechanism. While also coordinating with other EU-level initiatives with similar goals, the knowledge to be shared could include, for instance, national or regional experiences with carbon taxes, industrial standards, or public investments.
Read less

Souhrn

EU zavádí v rámci Zelené dohody pro Evropu soubor politik a opatření zaměřených na předcházení dopadům změny klimatu a jejich zmírnění. Hlavním cílem je zahájit přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství. Tyto velmi potřebné politiky v oblasti klimatu však mohou mít nežádoucí distribuční účinRead more

EU zavádí v rámci Zelené dohody pro Evropu soubor politik a opatření zaměřených na předcházení dopadům změny klimatu a jejich zmírnění. Hlavním cílem je zahájit přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství. Tyto velmi potřebné politiky v oblasti klimatu však mohou mít nežádoucí distribuční účinky na jednotlivce a společnosti. Kromě zamýšlených účinků mohou některá opatření, například uhlíkové daně, vyvolávat regresní účinky, které negativně ovlivní lidi s nižší úrovní příjmů, čímž dochází ke snížení přijatelnosti těchto opatření. Na základě nejnovějších vnitrostátních zkušeností tato zpráva identifikuje ty politiky v oblasti klimatu, které mají významné distribuční účinky, a zkoumá, jak jsou tyto účinky v různých členských státech řešeny. Zpráva dále identifikuje a popisuje hlavní problémy a účastníky probíhající veřejné diskuse o sociálně-ekonomických dopadech politik v oblasti klimatu. 

Read less

Formats and languages

Výzkumy, které byly provedeny před vystoupením Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020 a následně zveřejněny, mohou obsahovat údaje vztahující se k 28 členským státům EU. Po uvedeném datu zohledňují výzkumy pouze 27 členských států EU (EU-28 bez Spojeného království), není-li uvedeno jinak.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář