Industrial relations and social dialogue

Minimální mzdy v roce 2021: každoroční přezkum

Report
Vydáno
10 Červen 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Klíčová zjištění

 • Ve většině členských států došlo v letech 2020 až 2021 k obezřetnému zvýšení minimální mzdy, přičemž medián se zvýšil o 3 % (počítáno v národních měnách). Pouze několik členských států se rozhodlo zmrazit výši minimální mzdy do roku 2021. To je velký rozdíl v porovnání s tím, jak členské státy reagovaly během finanční krize.
Read more
 • Ve většině členských států došlo v letech 2020 až 2021 k obezřetnému zvýšení minimální mzdy, přičemž medián se zvýšil o 3 % (počítáno v národních měnách). Pouze několik členských států se rozhodlo zmrazit výši minimální mzdy do roku 2021. To je velký rozdíl v porovnání s tím, jak členské státy reagovaly během finanční krize.
 • V zemích, ve kterých neexistuje zákonná minimální mzda (Dánsko, Finsko, Itálie, Rakousko, Švédsko a Norsko), bylo zvyšování mezd mírné, ale vyjednávání se celkově ukázalo jako poměrně stabilní. Protože bylo kolektivní vyjednávání v některých případech ovlivněno pandemií, bylo někdy obnovení nebo zvýšení mezd odloženo.
 • Hlavní výzvou, které museli činitelé s rozhodovací pravomocí při stanovování minimální mzdy v roce 2020 čelit, byla všeobecná hospodářská nejistota v důsledku pandemie. Prognózy byly v případech, kdy je bylo možné učinit, nejistější nebo proměnlivější než obvykle.
 • Postoje sociálních partnerů k navrhované směrnici EU o minimálních mzdách zůstávají nezměněny. Organizace zaměstnavatelů jsou obecně nejkritičtější a dávaly by přednost nezávaznému doporučení. Většina odborových svazů iniciativu podporuje, uvítala by však, kdyby šla ještě dále. Postoje vlád se liší.
Read less

Souhrn

Tato zpráva shrnuje, jak byly výše minimálních mezd pro rok 2021 stanoveny v průběhu roku 2020, tedy v roce, který byl poznamenán pandemií COVID-19. Posuzuje obtíže, kterým čelili vnitrostátní činitelé s rozhodovací pravomocí a jak při rozhodování o minimální mzdě reagovali na výzvy spojené s hosRead more

Tato zpráva shrnuje, jak byly výše minimálních mezd pro rok 2021 stanoveny v průběhu roku 2020, tedy v roce, který byl poznamenán pandemií COVID-19. Posuzuje obtíže, kterým čelili vnitrostátní činitelé s rozhodovací pravomocí a jak při rozhodování o minimální mzdě reagovali na výzvy spojené s hospodářskými a sociálními důsledky pandemie. Mapuje rozsah, v jakém byla minimální mzda zahrnuta v podpůrných opatřeních souvisejících s pandemií COVID-19. Pojednává o dosažených pokrocích v rámci iniciativy EU týkající se přiměřených minimálních mezd a mapuje reakce sociálních partnerů na úrovni EU a vnitrostátních činitelů s rozhodovací pravomocí. Zpráva je doplněna dvěma doplňujícími pracovními dokumenty: jeden analyzuje vývoj za poslední desetiletí, pokud jde o zaměstnance s nízkými příjmy a pracovníky pobírající minimální mzdu, a druhý shrnuje nejnovější výzkumy týkající se minimální mzdy v zemích EU, Norsku a Spojeném království. 

Read less

Formats and languages

 • Zpráva

  Počet stran: 
  74
  Ref. č.: 
  EF21015
  ISBN: 
  978-92-897-2172-1
  Katalogové číslo: 
  TJ-AS-21-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/47491
  Catalogue info

  Minimální mzdy v roce 2021: každoroční přezkum

  Formáty

  Citovat tuto publikaci: 

  Eurofound (2021), Minimum wages in 2021: Annual review, Minimum wages in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF21015EN1
  Catalogue info

  Minimální mzdy v roce 2021: každoroční přezkum

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
 • Working papers

  Related working papers

 • Tables and graphs

  List of tables

  The report has the following list of tables:

  Table 1: Gross minimum wages, selected EU Member States and the UK, in € and national currencies, 2020 and 2021 compared
  Table 2: Sub-minimum rates for selected EU Member States and the UK as of January 2021
  Table 3: Occupational or sector-related statutory minimum wage rates in Cyprus, Malta and Romania, January 2021
  Table 4: Seniority- or qualification-related top-ups of statutory minimum wage rates for private sector workers, January 2021
  Table 5: Minimum wage rates related to level of hardship or job demands for private sector workers, January 2021
  Table 6: Change in monthly minimum wages in collective agreements (%), between 1 January 2020 and 1 January 2021, for selected low-paid jobs (national currencies)
  Table 7: Minimum wage setting for 2021 – Countries that followed previous commitments
  Table 8: Minimum wage setting for 2021 – Countries that adhered to formulas
  Table 9: Minimum wage setting for 2021 – Countries that fell short of previous targets
  Table 10: Minimum wage setting for 2021 – Countries that opted for cautious increases
  Table 11: Minimum wage setting for 2021 – Countries that froze the level or deferred decisions
  Table 12: Change in the number of employees 2019 to 2020 and proportion of minimum wage workers, by sector


  Table A1: Legal basis for statutory minimum wages
  Table A2: Overview of changes to minimum wage regulations in 2020
  Table A3: Wage rates in collective agreements related to 10 selected low-paid jobs, 2020 to 2021, in national currency
  Table A4: Minimum wage references used in short-time working schemes or for subsidised employment
  Table A5: References to the minimum wage determining the eligibility for income support when employed
  Table A6: Minimum wage references used to determine the level of COVID-19-related benefits for self-employed people, working parents and others
  Table A7: References to the minimum wage determining the eligibility to obtain certain benefits
  Table A8: List of other COVID-19 EU PolicyWatch database cases referred to in this report by country
  Table A9: Network of Eurofound Correspondents

  List of figures

  The report has the following list of figures:

  Figure 1: Breakdown of national decision-makers interviewed, based on organisation type and system type (%)
  Figure 2: Hourly minimum wages (€), selected Member States, 2021  
  Figure 3: Collectively agreed average or median monthly pay in 10 low-paid jobs, January 2021 (€)
  Figure 4: Minimum wage setting for 2021 and the role of the social partners
  Figure 5: Change in number of employees between 2019 and 2020 and proportion of minimum wage workers by occupation, men and women
  Figure 6: Stances towards the proposed directive by respondent type (%)
  Figure 7: Stances towards the proposed directive by type of wage setting (%)

Part of the series

 • Minimum wages in the EU

  This series reports on developments in minimum wage rates across the EU, including how they are set and how they have developed over time in nominal and real terms. The series explores where there are statutory minimum wages or collectively agreed minimum wages in the Member States, as well as minimum wage coverage rates by gender.  

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář