Working conditions

Právo odpojit se: průzkum postupů společností

Report
Vydáno
9 Září 2021
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Klíčová zjištění

  • Home-based teleworkers are twice as likely to exceed the 48-hour working time limit as workers onsite and are significantly more likely to work in their free time. Following the shift to telework during the pandemic, this is likely to lead to more hybrid working arrangements in the future, putting the spotlight on whether existing labour legislation is fit for purpose.
Read more
  • Home-based teleworkers are twice as likely to exceed the 48-hour working time limit as workers onsite and are significantly more likely to work in their free time. Following the shift to telework during the pandemic, this is likely to lead to more hybrid working arrangements in the future, putting the spotlight on whether existing labour legislation is fit for purpose.
  • The experience of the first four Member States that have introduced rules and agreements on the right to disconnect prior to 2021 has demonstrated the pivotal role of the social partners in ensuring these rules are translated into reality on the ground. In countries with weaker industrial relations, legislation can provide a fallback option to ensure minimum standards are met.
  • The introduction of the right to disconnect in companies has revealed that a ‘soft’ approach through awareness raising, training and the management of out of hours connection is more common than a ‘hard disconnection’, which severs access to company communication during specific times.
  • New agreements and texts addressing the right to disconnect will need to consider the issues that lead to the ‘perceived’ need for constant connection, such as workload, lack of training and work processes that feed overconnection. High-level buy-in and regular reinforcement of the message on the importance of the right to disconnect will be critical for its success.
  • Although evidence of the impact of the right to disconnect on employee health and well-being, work–life balance, gender equality and company performance is lacking, social partners’ experiences at company level suggest that positive changes in company culture are taking place following the introduction of the right to disconnect.
Read less

Souhrn

Digitální technologie umožnily mnoha pracovníkům vykonávat svoji práci kdykoliv a odkudkoliv, což s sebou přináší jisté výhody i nevýhody. Z údajů nadace Eurofound vyplývá, že je dvakrát pravděpodobnější, že osoby pracující na dálku překročí 48hodinové omezení pracovní doby, nedostatečně odpočívaRead more

Digitální technologie umožnily mnoha pracovníkům vykonávat svoji práci kdykoliv a odkudkoliv, což s sebou přináší jisté výhody i nevýhody. Z údajů nadace Eurofound vyplývá, že je dvakrát pravděpodobnější, že osoby pracující na dálku překročí 48hodinové omezení pracovní doby, nedostatečně odpočívají a pracují ve svém volném čase, což má dominový efekt na jejich tělesné a duševní zdraví. Za účelem řešení tohoto problému zazněly výzvy týkající se „práva odpojit se“. Tato zpráva je založena na případových studiích, které umožňují získat přehled o provádění a dopadu práva odpojit se na úrovni jednotlivých pracovišť. Navazuje na předchozí výzkum nadace Eurofound, který ukazuje nárůst počtu kolektivních smluv zajišťujících právo odpojit se v zemích, kde je toto právo zakotveno v jejich právním řádu. S exponenciálním nárůstem práce na dálku, který přinesla pandemie COVID-19, se důležitost nalezení lepší rovnováhy mezi příležitostmi a výzvami spojenými s prací na dálku a pružným uspořádáním práce prostřednictvím IKT stala aktuálnější než kdykoli předtím.

Read less

Formáty

Výzkumy, které byly provedeny před vystoupením Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020 a následně zveřejněny, mohou obsahovat údaje vztahující se k 28 členským státům EU. Po uvedeném datu zohledňují výzkumy pouze 27 členských států EU (EU-28 bez Spojeného království), není-li uvedeno jinak.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář