COVID-19

Život, práce a COVID-19 (aktualizováno v dubnu 2021): s dalším rokem pandemie se v celé EU zhoršuje duševní zdraví a klesá důvěra

Report
Vydáno
10 Květen 2021
pdf
Formáty

Klíčová zjištění

 • Duševní pohoda dosáhla ve všech věkových skupinách své vůbec nejnižší úrovně od začátku pandemie, která vypukla před více než rokem. To se významně projevuje zejména u mladých lidí a u osob, které přišly o zaměstnání.
Read more
 • Duševní pohoda dosáhla ve všech věkových skupinách své vůbec nejnižší úrovně od začátku pandemie, která vypukla před více než rokem. To se významně projevuje zejména u mladých lidí a u osob, které přišly o zaměstnání.
 • Kvůli neúměrnému dopadu pandemie na zranitelné skupiny se prohlubují stávající nerovnosti. Ze zjištění vyplývá, že u lidí, kteří se již nacházeli v nejisté situaci, se dále prohloubily potíže vystačit s příjmem.
 • Spokojenost občanů s podpůrnými krizovými opatřeními se dramaticky snížila, přičemž pocit, že podpůrná opatření jsou spravedlivá, má nyní oproti 22 % v létě 2020 pouze 12 % dotázaných . Počet těch, kteří získání podpory považovali za snadné a účinné, rovněž klesl z 16 % v létě 2020 na 10 % na jaře 2021. Přibližně jednomu z deseti dotázaných byla žádost o finanční podporu zamítnuta.
 • Prudce klesla důvěra v instituce, zejména důvěra ve vnitrostátní vlády, která se ze 4,6 v létě 2020 snížila na 3,9 na jaře 2021. Ve všech členských státech důvěra ve vnitrostátní vlády klesla pod úrovně zaznamenané na počátku pandemie. Klesla rovněž důvěra v EU, zůstává však vyšší než důvěra ve vnitrostátní vlády. 
 • Více než čtvrtina lidí žijících v Evropě vyjádřila váhavost vůči očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž muži se ukázali být váhavější (29 %) než ženy (25 %). Váhavost vůči očkování je rovněž pevně spjata s nízkými úrovněmi důvěry a s používáním sociálních médií, přičemž země, které zaznamenávají nízké úrovně důvěry ve vládu, zaznamenávají vyšší úrovně váhavosti vůči očkování.
Read less

Souhrn

Třetí kolo elektronického průzkumu nadace Eurofound, provedené v únoru a březnu 2021, objasňuje sociální a ekonomickou situaci lidí v Evropě po téměř roce života s omezeními v souvislosti s onemocněním COVID-19. Tato zpráva analyzuje hlavní zjištění a sleduje průběžný vývoj a tendence v 27 členskRead more

Třetí kolo elektronického průzkumu nadace Eurofound, provedené v únoru a březnu 2021, objasňuje sociální a ekonomickou situaci lidí v Evropě po téměř roce života s omezeními v souvislosti s onemocněním COVID-19. Tato zpráva analyzuje hlavní zjištění a sleduje průběžný vývoj a tendence v 27 členských státech EU od zahájení průzkumu v dubnu 2020. Určuje problémy, které vyvstaly v průběhu pandemie, jako je zvýšená nejistota zaměstnání vyplývající z jeho hrozící ztráty, pokles úrovně duševní pohody, oslabení nedávných zlepšení v oblasti rovnosti žen a mužů, pokles důvěry v instituce, zhoršení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a váhavost vůči očkování. Výsledky průzkumu zdůrazňují potřebu uceleného přístupu, který by podporoval všechny skupiny těžce zasažené krizí, aby se zabránilo dalšímu zhoršování jejich situace. 

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  21
  Ref. č.: 
  EF21064
  ISBN: 
  978-92-897-1700-7
  Katalogové číslo: 
  TJ-02-21-636-EN-N
  DOI: 
  10.2806/76802
  Catalogue info

  Život, práce a COVID-19 (aktualizováno v dubnu 2021): s dalším rokem pandemie se v celé EU zhoršuje duševní zdraví a klesá důvěra

  Formáty

  Citovat tuto publikaci: 

  Eurofound (2021), Living, working and COVID-19 (Update April 2021): Mental health and trust decline across EU as pandemic enters another year, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Data

  Explore the dataset for each round of the survey.

  The data cover a range of topics under seven main headings: quality of life, democracy and trust, work and teleworking, the financial situation and security of respondents, the quality of public services, the employment support measures put in place, as well as the willingness of Europeans to be vaccinated during COVID-19.


  The report contains the following lists of tables and figures. The corresponding data for the tables and figures is available as an Excel download (328KB .xlsx).

  List of tables

  Table 1: Location of work and average hours worked during the pandemic, EU27 (%)

  Table 2: Proportion of parents declaring they are too tired after work to do household jobs, EU27 (%)

  Table 3: Proportion of respondents reporting having negative feelings by age and gender, EU27 (%)

  Table 4: Request for support by employment status, EU27 (%)

  Table 5: Proportion of financially fragile respondents by employment status, EU27 (%)

  Table 6: Proportion of respondents reporting difficulties making ends meet by employment status, EU27 (%)

  Table 7: Proportion of respondents reporting arrears by group, EU27 (%)

  Table 8: Trust in the EU by sociodemographic group (mean scores), EU27 (%)

  Table 9: Trust in the national government and the EU by financial support (mean scores), EU27 (%)

  List of figures

  Figure 1: Respondents who lost their job (of those who were employed before the pandemic) by country, EU27 (%)

  Figure 2: Preference to work from home post-pandemic, EU27 (%)

  Figure 3: Proportion of parents declaring they would like more online schooling for their children, even when the pandemic is over, EU27 (%)

  Figure 4: Risk of depression by age group and survey round, EU27 (%)

  Figure 5: Unmet need for healthcare during the pandemic by country, EU27 (%)

  Figure 6: Unmet need for healthcare by type of healthcare, spring 2021, EU27 (%)

  Figure 7: Requests for different types of support measures, summer 2020 and spring 2021, EU27 (%)

  Figure 8: Views about pandemic support measures, summer 2020 and spring 2021, EU27 (%)

  Figure 9: Views about pandemic support measures by country, spring 2021, EU27 (%)

  Figure 10: Proportion of respondents reporting difficulties making ends meet by country, EU27 (%)

  Figure 11: Pessimism about financial situation by economic situation, EU27 (%)

  Figure 12: Proportion of respondents stating that their financial situation will get worse, EU27 (%)

  Figure 13: Trust in institutions (mean scores), EU27 (%)

  Figure 14: Trust in the EU by country (mean scores), EU27 (%)

  Figure 15: Trust in national governments by country and survey round, EU27 (%)

  Figure 16: Stated intention to take vaccine by country, EU27 (%)

  Figure 17: Sociodemographic characteristics of people with vaccine hesitancy in Europe, EU27 (%)

  Figure 18: Reasons for vaccine hesitancy, EU27 (%)

  Figure 19: Trust in institutions among people who are vaccine hesitant and non-hesitant, EU27 (%)

  Figure 20: Vaccination hesitancy before and after 11 March 2021, EU27 (%)

 • Infografika

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář