Living conditions and quality of life

COVID-19 a starší lidé: dopad na jejich život, podporu a péči

Report
Vydáno
28 Leden 2022
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Klíčová zjištění

 • Během pandemie covidu-19 se počet sociálních kontaktů ve všech věkových skupinách v EU snížil. V případě starších lidí se objevily obzvláště znepokojivé trendy u osob ve věku nad 80 let, přičemž 18 % z nich v létě 2020 uvedlo, že se cítí osaměleji než před pandemií, a jedna třetina z nich od začátku pandemie neopustila svůj domov.
Read more
 • Během pandemie covidu-19 se počet sociálních kontaktů ve všech věkových skupinách v EU snížil. V případě starších lidí se objevily obzvláště znepokojivé trendy u osob ve věku nad 80 let, přičemž 18 % z nich v létě 2020 uvedlo, že se cítí osaměleji než před pandemií, a jedna třetina z nich od začátku pandemie neopustila svůj domov.
 • Duševní zdraví se během pandemie zhoršilo u lidí všech věkových kategorií, ale nejvíce postiženi byli mladí lidé a věková skupina nad 80 let. V létě 2020 pociťovalo 23 % lidí ve věku nad 80 let smutek častěji než před pandemií. I když je přístup ke službám v oblasti duševního zdraví pro řadu lidí důležitý, je rovněž zásadní řešit příčiny problémů v oblasti duševního zdraví, jako je sociální izolace a potíže, jak vyjít s penězi.
 • U starších osob byly méně běžné pokles i zvýšení příjmů, protože důchody se ukázaly jako stabilní zdroj příjmů. Finanční potíže však způsobily výdaje související s pandemií, jako jsou výdaje na soukromou dopravu a pečovatelské služby, zejména pro nízkopříjmové skupiny. Zavedení pečovatelských služeb, které jsou méně závislé na příjmu, může pomoci situaci osob s nízkými příjmy zlepšit.
 • Během pandemie se s věkem zvyšovala pravděpodobnost omezení tělesné aktivity. V létě 2020 chodilo 41 % lidí ve věku nad 50 let na procházku méně často než před pandemií. V zájmu podpory zdravého životního stylu, snižování obezity – běžné zejména u osob ve věku 55 až 74 let s nízkými příjmy – a podpory pozitivních návyků bude důležité usnadnit cvičení a aktivní způsoby dopravy napříč obcemi; toto opatření může rovněž přispět k ekologické transformaci.
 • Elektronická zdravotní péče nenáročná na technologie (po telefonu) usnadnila přístup ke zdravotní péči během pandemie covidu-19, mnoho starších lidí však stále dávalo přednost osobním konzultacím a téměř polovina uživatelů ve věku nad 50 let, kteří se rozhodli využívat elektronické zdravotní péče, uvedla, že tyto služby plně nevyhovují jejich potřebám. V zájmu zajištění lepšího poskytování elektronické zdravotní péče v budoucnu bude třeba tuto péči lépe sladit s potřebami lidí, ale také uznat, že elektronická zdravotní péče má určitá omezení, zejména pokud jde o poskytování náročnějších forem péče.
Read less

Souhrn

Tato zpráva zachycuje dopad krize COVID-19 na kvalitu života starších občanů, včetně dopadu na jejich dobré životní podmínky, finance, zaměstnanost a sociální začlenění. Zkoumá dopady na využívání pečovatelských služeb a spoléhání starších lidí na jinou podporu. Zpráva představuje politická opatřRead more

Tato zpráva zachycuje dopad krize COVID-19 na kvalitu života starších občanů, včetně dopadu na jejich dobré životní podmínky, finance, zaměstnanost a sociální začlenění. Zkoumá dopady na využívání pečovatelských služeb a spoléhání starších lidí na jinou podporu. Zpráva představuje politická opatření, která byla provedena v členských státech EU na podporu starších osob ve všech výše uvedených rozměrech. Patří mezi ně opatření na podporu nezávislého života a programy na podporu začleňování starších osob na trhu práce nebo předcházení nezaměstnanosti, které všechny hrají roli, pokud jde o kvalitu života starších občanů.

Read less

Formats and languages

 • Zpráva

  Počet stran: 
  92
  Ref. č.: 
  EF21053
  ISBN: 
  978-92-897-2244-5
  Katalogové číslo: 
  TJ-03-21-504-EN-N
  DOI: 
  10.2806/028438
  Catalogue info

  COVID-19 a starší lidé: dopad na jejich život, podporu a péči

  Formáty

  Citovat tuto publikaci: 

  Eurofound (2022), COVID-19 and older people: Impact on their lives, support and care, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF21053EN1
  Catalogue info

  COVID-19 a starší lidé: dopad na jejich život, podporu a péči

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
 • Tables and graphs

  The report contains the following list of figures.

  • Figure 1: Changes to health since the start of the pandemic, by age group and gender, summer 2020, EU (%)
  • Figure 2: Feeling sad or depressed more often than before the pandemic, by age group and gender, summer 2020, EU (%)
  • Figure 3: Risk of depression, by age group, EU (%)
  • Figure 4: Going out for walks more or less often than before the pandemic, by age group (50+), summer 2020, EU (%)
  • Figure 5: Social contacts, by age group, summer 2020, EU (%)
  • Figure 6: In-person and remote contacts at least weekly, by age group, summer 2020, EU (%)
  • Figure 7: Loneliness, by age group, EU (%)
  • Figure 8: Changes in working hours, by age group, spring and summer 2020, EU (%)
  • Figure 9: Teleworking, by age group, spring and summer 2020, EU (%)
  • Figure 10: Work–life conflicts among workers, by gender and age group, EU (%)
  • Figure 11: Informal care for more than five hours a week, by gender and age group, EU (%)
  • Figure 12: Volunteering for over five hours a week during the pandemic, by gender and age group, EU (%)
  • Figure 13: Reduction in household income of over 10%, by age group, summer 2020, EU (%)
  • Figure 14: Low levels of savings, by age group, EU (%)
  • Figure 15: Difficulty making ends meet, by age group, EU (%)
  • Figure 16: Expectations: financial situation in three months’ time, by age group, EU (%)
  • Figure 17: Help from people outside the home with obtaining necessities, by age group, summer 2020, EU (%)
  • Figure 18: Medical care use since the start of the pandemic, by age group, spring 2021, EU (%)
  • Figure 19: Importance of reasons for unmet healthcare needs since the start of the pandemic, by age group, summer 2020 and spring 2021, EU
  • Figure 20: Types of unmet healthcare need, by age group, spring 2021, EU (%)
  • Figure 21: Healthcare or health insurance arrears, by age group, EU (%)
  • Figure 22: Extent to which e-healthcare met users’ needs, by age group, 2021, EU (%)

Výzkumy, které byly provedeny před vystoupením Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020 a následně zveřejněny, mohou obsahovat údaje vztahující se k 28 členským státům EU. Po uvedeném datu zohledňují výzkumy pouze 27 členských států EU (EU-28 bez Spojeného království), není-li uvedeno jinak.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář