Industrial relations and social dialogue

Zapojení sociálních partnerů do národních plánů pro oživení a odolnost

Report
Vydáno
30 Březen 2022
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Klíčová zjištění

 • Sociální partneři byli zapojeni do vypracovávání národních plánů pro oživení a odolnost v roce 2021 za rozmanitějších podmínek a postupů než v předchozích cyklech evropského semestru. Kvalita a intenzita zapojení však byla v relativně vysokém počtu zemí udávána jako nerovnoměrná a poměrně nízká.
Read more
 • Sociální partneři byli zapojeni do vypracovávání národních plánů pro oživení a odolnost v roce 2021 za rozmanitějších podmínek a postupů než v předchozích cyklech evropského semestru. Kvalita a intenzita zapojení však byla v relativně vysokém počtu zemí udávána jako nerovnoměrná a poměrně nízká.
 • Nejčastějším problémem zmiňovaným sociálními partnery v souvislosti s vypracováváním plánů pro oživení a odolnost byl nedostatek času na konzultace a nedostatečná zpětná vazba na jejich příspěvky k plánům. Ačkoli nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost vyžaduje, aby členské státy uvedly ve svých plánech shrnutí konzultačního procesu se sociálními partnery a dalšími relevantními zúčastněnými stranami, většina plánů pro oživení a odolnost tento proces popisuje pouze stručně a názory sociálních partnerů ani to, které z nich byly vzaty v potaz, výslovně nezmiňuje.
 • Cyklus evropského semestru 2022 je důležitou příležitostí k provedení politických reforem a investic, k nimž se členské státy zavázaly ve svých národních plánech pro oživení a odolnost. Organizace zaměstnavatelů i odborové svazy jsou ochotny zapojit se do konzultačních procesů, které pomohou s prováděním politických opatření a reforem stanovených v plánech.
 • Toto zapojení nabývá ještě většího významu v souvislosti s válkou na Ukrajině a očekávaným zpomalením hospodářského růstu a rostoucí inflací, což zcela jistě dále zkomplikuje oživení v EU po pandemii.
 • Zapojení sociálních partnerů EU do provádění plánů pro oživení a odolnost zvyšuje účinnost strukturálních reforem nezbytných k dosažení spravedlivého a udržitelného hospodářského růstu podporujícího začlenění a k zajištění sociální odolnosti při řešení největší uprchlické krize v Evropě od druhé světové války. Jejich odhodlání má rovněž zásadní význam pro realizaci cílů EU v rámci souběžné transformace a zároveň pro podporu provádění Akčního plánu pro evropský pilíř sociálních práv.
Read less

Souhrn

Tato zpráva zkoumá kvalitu zapojení vnitrostátních sociálních partnerů do navrhování a provádění reforem a politik v souvislosti s cyklem evropského semestru a do vypracovávání národních programů reforem. V rámci nástroje NextGenerationEU členské státy v roce 2021 vypracovaly a předložily plány pRead more

Tato zpráva zkoumá kvalitu zapojení vnitrostátních sociálních partnerů do navrhování a provádění reforem a politik v souvislosti s cyklem evropského semestru a do vypracovávání národních programů reforem. V rámci nástroje NextGenerationEU členské státy v roce 2021 vypracovaly a předložily plány pro oživení a odolnost, jejichž cílem je učinit evropské ekonomiky a společnosti udržitelnějšími a odolnějšími a lépe připravenými na výzvy a příležitosti, jež přináší zelená a digitální transformace. Sociální partneři uvedli, že navzdory jejich povinnému zapojení do vypracovávání a provádění plánů pro oživení a odolnost mohl být konzultační proces lépe naplánován a zorganizován, neboť kvalita a intenzita zapojení byla v řadě zemí poměrně nízká. Tuto situaci lze zlepšit zajištěním včasnějšího a smysluplnějšího zapojení sociálních partnerů do provádění plánů pro oživení a odolnost. To by nejen posílilo převzetí odpovědnosti za tento proces, ale také zvýšilo účinnost plánovaných politických opatření a reforem.

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  48
  Ref. č.: 
  EF21002
  ISBN: 
  978-92-897-2253-7
  Katalogové číslo: 
  TJ-08-22-075-EN-N
  DOI: 
  10.2806/25099
  Catalogue info

  Zapojení sociálních partnerů do národních plánů pro oživení a odolnost

  Formáty

  Citovat tuto publikaci: 

  Eurofound (2022), Involvement of social partners in the national recovery and resilience plans, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF21002EN1
  Catalogue info

  Zapojení sociálních partnerů do národních plánů pro oživení a odolnost

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Institutional settings for involving social partners in the creation of RRPs and NRPs
  • Table 2: Procedures for developing RRPs and NRPs in 2021
  • Table 3: Time frame for involvement in the RRP
  • Table 4: Number of meetings reported to be held during the process of involvement
  • Table 5: Time allotted for consultation
  • Table 6: Table 6: Opportunity to contribute to the RRP and NRP and receive feedback
  • Table 7: Social partners’ views explicitly summarised in the RRPs
  • Table 8: Social partners’ influence on the development of the RRP

  List of figures

  • Figure 1: Proportion of total measures addressed by each policy dimension, %
  • Figure 2: Methods of involvement in digital transition and productivity policy measures, %
  • Figure 3: Satisfaction with the outcomes of involvement in digital transition and productivity policy measures, %
  • Figure 4: Methods of involvement in fairness policy measures, %
  • Figure 5: Satisfaction with the outcomes of involvement in fairness policy measures, %
  • Figure 6: Methods of involvement in sustainability policy measures, %
  • Figure 7: Satisfaction with the outcomes of involvement in sustainability policy measures, %
  • Figure 8: Forms of involvement of social partners in the design of policy measures to cushion the socioeconomic impacts of the COVID-19 crisis, %

Výzkumy, které byly provedeny před vystoupením Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020 a následně zveřejněny, mohou obsahovat údaje vztahující se k 28 členským státům EU. Po uvedeném datu zohledňují výzkumy pouze 27 členských států EU (EU-28 bez Spojeného království), není-li uvedeno jinak.

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář