Promoting social cohesion and convergence

Zachování důvěry během pandemie covidu-19

Report
Vydáno
16 Listopad 2022
Front cover for Eurofound's publication entitled 'Maintaining trust during the COVID-19 pandemic'
pdf
Formats and languages
Executive summary
Stáhnout

Klíčová zjištění

 • Během pandemie se díky vyšší úrovni důvěry, zejména ve vnitrostátní instituce, zvýšila míra spokojenosti s politickými reakcemi vlád na pandemii covidu-19, což dokládá zásadní úlohu důvěry pro účinné zvládání krize. Pro řešení budoucích krizí je velmi důležité pochopit, proč je důležité, aby ve společnosti převládala vysoká úroveň důvěry, a jaký má důvěra dopad.
Read more
 • Během pandemie se díky vyšší úrovni důvěry, zejména ve vnitrostátní instituce, zvýšila míra spokojenosti s politickými reakcemi vlád na pandemii covidu-19, což dokládá zásadní úlohu důvěry pro účinné zvládání krize. Pro řešení budoucích krizí je velmi důležité pochopit, proč je důležité, aby ve společnosti převládala vysoká úroveň důvěry, a jaký má důvěra dopad.
 • Pro budování společnosti, ve které panuje vysoká úroveň důvěry, mají klíčový význam hospodářské obavy občanů. Aby toto úsilí bylo úspěšné, je nezbytné spravedlivé a inkluzivní oživení po pandemii spolu s rovným přístupem ke vzdělávání a odborné přípravě, zaměstnání, cenově dostupnému bydlení a sociálnímu zabezpečení, zejména v souvislosti s rámcem pro spravedlivou transformaci, kdy žádný člověk ani region nebude opomenut.
 • Zjištění potvrzují, že osoby s vysokou úrovní důvěry se s největší pravděpodobností zúčastní imunizačních kampaní, a vyplývá z nich, že má-li společnost účinně reagovat na zdravotní krizi, potřebuje vysokou úroveň důvěry obyvatelstva. Důvěra v instituce hraje v této souvislosti významnou úlohu.
 • Během pandemie covidu-19 byla u osob s nízkou úrovní důvěry v instituce, jako jsou vlády, vědecké instituce a zdravotnická zařízení, zaznamenána nízká proočkovanost. Vzhledem k tomu, že důvěra ve zdravotnický systém a farmaceutický průmysl je v této souvislosti obzvláště důležitá, je zásadní, aby tvůrci politik jasně a neustále informovali o vakcínách a jejich nežádoucích účincích.
 • Ze zjištění vyplývá, že respondenti, kteří upřednostňují sociální sítě jako hlavní zdroj zpráv, mají často nižší důvěru v instituce a jsou méně spokojeni s opatřeními vlády v souvislosti s omezením šíření covidu-19 než respondenti, kteří upřednostňují tradiční sdělovací prostředky. Boj proti nepravdivým nebo zavádějícím informacím a vyvracení záměrně klamavých informací na sociálních sítích proto musí být prioritou jak pro EU, tak pro členské státy.
Read less

Souhrn

Zpráva zkoumá, jak se během pandemie covidu-19 v letech 2020 a 2021 vyvíjela důvěra občanů v instituce – včetně vnitrostátních vlád, EU, vědeckých institucí a sdělovacích prostředků. Analyzuje úlohu sdělovacích prostředků, zejména souvislost mezi používáním sociálních sítí a důvěrou a dopad neúmyRead more

Zpráva zkoumá, jak se během pandemie covidu-19 v letech 2020 a 2021 vyvíjela důvěra občanů v instituce – včetně vnitrostátních vlád, EU, vědeckých institucí a sdělovacích prostředků. Analyzuje úlohu sdělovacích prostředků, zejména souvislost mezi používáním sociálních sítí a důvěrou a dopad neúmyslně nesprávných informací (nepravdivých nebo zavádějících ) a dezinformací (úmyslně klamavých informací) během krize. Na základě rozsáhlého přezkumu odborné literatury se ve zprávě popisují důsledky politických opatření týkajících se covidu-19 se zaměřením na důvěru občanů ve vnitrostátní instituce a v EU. Zpráva popisuje vývoj důvěry a nespokojenosti v souvislosti s pandemií, včetně vlivu zavádění očkování.

Read less

Formats and languages

 • Zpráva

  Front cover for Eurofound's publication entitled 'Maintaining trust during the COVID-19 pandemic'
  Počet stran: 
  74
  Ref. č.: 
  EF22001
  ISBN: 
  978-92-897-2291-9
  Katalogové číslo: 
  TJ-03-22-045-EN-N
  DOI: 
  10.2806/707872
  Catalogue info

  Zachování důvěry během pandemie covidu-19

  Formáty

  Citovat tuto publikaci: 

  Eurofound (2022), Maintaining trust during the COVID-19 pandemic, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF22001EN1
  Catalogue info

  Maintaining trust during the COVID-19 pandemic

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  K dispozici ke stažení v 1 jazyce

  Stáhnout
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures

  List of tables

  • Table 1: Definitions of digitisation technologies
  • Table 2: Overview of the digitisation case studies
  • Table 3: Most relevant sectors for technology uptake and use cases
  • Table 4: Drivers of and barriers to the adoption of digitisation technologies
  • Table 5: Overview of approaches to digitisation across the establishments investigated
  • Table 6: Areas of work organisation most impacted by the use of digitisation technologies
  • Table 7: Elements of job quality impacted by the use of digitisation technologies
  • Table 8: Specific impacts of digitisation technologies on skills and discretion

  List of figures

  • Figure 1: Analytical model for digital technologies
  • Figure 2: Adoption by enterprises of IoT and 3D printing by size and sector, EU27, 2020 (%)
  • Figure 3: Advanced technology use by enterprises (with at least 10 employees) by country, EU27, 2020 (%)
  • Figure 4: Distribution of IoT clusters in Europe, 2019
  • Figure 5: Key elements for successful technology implementation
 • Subscribe to updates

  To be notified of this publication and other publications in this area please visit the subscription management centre to update your contact details and subscription preferences.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář