Čtvrtý průzkum pracovních podmínek v Evropě: shrnutí

Résumé
Vydáno
19 Březen 2008
pdf
Formáty
 • Download full reportPDF
Authors: 
Eurofound

Souhrn

Práce hraje významnou roli v životě většiny Evropanů. Na politické úrovni EU panuje přesvědčení, že pochopení podmínek, ve kterých lidé v různých zemí EU pracují, je důležité k dosažení vyšší kvality práce, větší produktivity a vyšší zaměstnanosti – tzv. lisabonských cílů. Průzkumy pracovních podmínek v Evropě, které nadace provádí každých pět let, poskytují cenný přehled o vývoji problematiky kvality práce od roku 1990. Tento čtvrtý průzkum představuje názory pracovníků na širokou škálu otázek, mezi něž patří organizace práce, pracovní doba, rovné příležitosti, školení, zdraví a pocit pohody a spokojenost s prací.Zveřejněno: 12 April, 2007 Read less

Formáty

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Reference No: 
  ef0678
  Catalogue info

  Čtvrtý průzkum pracovních podmínek v Evropě: shrnutí

  Authors: 
  Eurofound

  Práce hraje významnou roli v životě většiny Evropanů. Na politické úrovni EU panuje přesvědčení, že pochopení podmínek, ve kterých lidé v různých zemí EU pracují, je důležité k dosažení vyšší kvality práce, větší produktivity a vyšší zaměstnanosti – tzv. lisabonských cílů. Průzkumy pracovních podmínek v Evropě, které nadace provádí každých pět let, poskytují cenný přehled o vývoji problematiky kvality práce od roku 1990. Tento čtvrtý průzkum představuje názory pracovníků na širokou škálu otázek, mezi něž patří organizace práce, pracovní doba, rovné příležitosti, školení, zdraví a pocit pohody a spokojenost s prací.

  Available formats

  • Download full reportPDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2005

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2005, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář