Čtvrtý průzkum pracovních podmínek v Evropě: shrnutí

Résumé
Vydáno
19 Březen 2008
Authors: 
Eurofound

Souhrn

Práce hraje významnou roli v životě většiny Evropanů. Na politické úrovni EU panuje přesvědčení, že pochopení podmínek, ve kterých lidé v různých zemí EU pracují, je důležité k dosažení vyšší kvality práce, větší produktivity a vyšší zaměstnanosti – tzv. lisabonských cílů. Průzkumy pracovních podmínek v Evropě, které nadace provádí každých pět let, poskytují cenný přehled o vývoji problematiky kvality práce od roku 1990. Tento čtvrtý průzkum představuje názory pracovníků na širokou škálu otázek, mezi něž patří organizace práce, pracovní doba, rovné příležitosti, školení, zdraví a pocit pohody a spokojenost s prací.Zveřejněno: 12 April, 2007
 • Full report

  Reference No: 
  ef0678
  Catalogue info

  Čtvrtý průzkum pracovních podmínek v Evropě: shrnutí

  Authors: 
  Eurofound

  Práce hraje významnou roli v životě většiny Evropanů. Na politické úrovni EU panuje přesvědčení, že pochopení podmínek, ve kterých lidé v různých zemí EU pracují, je důležité k dosažení vyšší kvality práce, větší produktivity a vyšší zaměstnanosti – tzv. lisabonských cílů. Průzkumy pracovních podmínek v Evropě, které nadace provádí každých pět let, poskytují cenný přehled o vývoji problematiky kvality práce od roku 1990. Tento čtvrtý průzkum představuje názory pracovníků na širokou škálu otázek, mezi něž patří organizace práce, pracovní doba, rovné příležitosti, školení, zdraví a pocit pohody a spokojenost s prací.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář