Evropský průzkum společností - první zjištění (shrnutí)

Na jaře 2009 zahájila nadace Eurofound rozsáhlý reprezentativní průzkum zaměřený na vedoucí pracovníky a zástupce zaměstnanců. Evropský průzkum společností v roce 2009 – Postupy v oblasti flexibility a sociální dialog (European Company Survey 2009 – Flexibility practices and social dialogue, ECS) je druhým celoevropským průzkumem nadace Eurofound. Evropský průzkum společností dokumentuje strategie firem v oblasti flexibility a je jedinečným zdrojem komparativních informací o sociálním dialogu na pracovišti. Předchozí průzkum Eurofoundu ukázal, že společnosti nevyužívají různé postupy v oblasti flexibility izolovaně, nýbrž je kombinují. Průzkum studoval různá opatření vnitřní a vnější kvantitativní a kvalitativní flexibility.



Stáhnout PDF: CS (pdf 378.19 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář