Změny v čase: první zjištění z pátého průzkumu pracovních podmínek v Evropě - Shrnutí

Zkoumání toho, jak se pracovní podmínky změnily (nebo zůstaly stejné), může objasnit míru pokroku dosaženou při plnění těchto politických cílů. Může také naznačit, jak hnací síly změny, jako jsou globalizace, technologický rozvoj, pružnější formy organizace práce, stárnutí evropské populace a nárůst počtu domácností se dvěma výdělečně činnými osobami, ovlivňují způsob práce a zaměstnanosti lidí. Tato první zjištění z pátého průzkumu pracovních podmínek v Evropě, který uskutečnila nadace Eurofound (EWCS), předkládají počáteční přehled některých klíčových změn pracovních podmínek v průběhu času.Stáhnout PDF: CS (pdf 240.64 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář