První zjištění: šestý průzkum pracovních podmínek v Evropě

PDF version Printer-friendly version

Šestý průzkum pracovních podmínek v Evropě zachycuje rozmanitý obraz Evropy v oblasti práce v průběhu času v různých zemích, povoláních, pohlavích a věkových skupinách. Zjištění zdůrazňují složitou skutečnost, s níž jsou tvůrci politik v Evropě konfrontováni, když se snaží budovat spravedlivou a konkurenceschopnou Evropu. Zjištění poukazují na rozsah a působnost opatření, která by politické subjekty mohly vypracovat za účelem řešení současných problémů.

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely