Evropský průzkum společností v roce 2019

K dosažení udržitelného a inteligentního růstu podporujícího začlenění potřebuje Evropa konkurenceschopné společnosti, které pracovníkům nabízejí důstojná pracovní místa. Pokud chtějí podniky dosahovat co nejlepších výkonů, potřebují motivované zaměstnance s odpovídajícími dovednostmi, kteří jsou připraveni tyto dovednosti uplatnit, jak nejlépe dovedou. Mají-li pracovníci dosahovat udržitelného, produktivního a smysluplného kariérního postupu, je třeba jim vytvořit podnětné pracovní prostředí, které uznává jejich přínos a podpoří je v rozvoji.

O průzkumu

Nadace Eurofound a středisko Cedefop spojily své síly při provádění čtvrtého evropského průzkumu společností v roce 2019. Evropský průzkum společností v roce 2019 od více než 20 000 podniků shromažďuje údaje o stávajících postupech na pracovištích, pokud jde o organizaci práce, řízení lidských zdrojů, využívání dovedností, strategie v oblasti dovedností, digitalizaci, přímou účast zaměstnanců a sociální dialog. Na základě těchto údajů lze určit ty soubory postupů na pracovištích, které obzvláště dobře fungují a jsou přínosné pro všechny. Jedná se o situace, kdy jsou zaměstnanci podporováni a motivováni, aby plně využívali svých dovedností, sdíleli své znalosti a poznatky s kolegy i vedoucími pracovníky a vyhledávali příležitosti ke zlepšení jak sebe samých, tak pracovních postupů, čímž umožní podnikům prosperovat.

Evropský průzkum společností v roce 2019 je první rozsáhlý mezinárodní průzkum využívající on-line přístup „push-to-web“. Práce v terénu provádí společnost Ipsos. Podniky ve všech členských státech EU jsou telefonicky kontaktovány za účelem určení respondenta na straně vedení a případně respondenta z řad zástupců zaměstnanců, pokud je to možné. Respondenti jsou následně požádáni, aby vyplnili dotazník průzkumu on-line. Tento přístup omezuje zatížení respondentů a očekává se, že zlepší kvalitu odpovědí. Díky kompletní správě dotazníkového šetření on-line má evropský průzkum společností skutečnou perspektivu dobře obstát i v budoucnosti.

Zjištění

Souhrnná zpráva o evropském průzkumu společností v roce 2019 bude zveřejněna na podzim roku 2020. Přinese popis vzorců praxe na pracovištích a objasní, jaký mají vztah k manažerským strategiím a výstupům pro podniky a jejich zaměstnance.

Další informace

Chcete-li získat dodatečné informace o evropském průzkumu společností, obraťte se na kontaktní osobu: Gijs van Houten.

Viz také: Cedefop | Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář