Evropské šetření pracovních podmínek v roce 2020 

Jaký je váš pracovní život a jak ho lze srovnat s pracovním životem ostatních Evropanů?

Nadace Eurofound je agentura EU, která zjišťuje, jak lidé v celé Evropě žijí a pracují, a k jakým změnám v této oblasti dochází. Každých pět let provádí rozsáhlé šetření pracovních podmínek a kvality zaměstnání. Každé šetření přináší aktuální přehled pracovních podmínek a upozorňuje na změny, kterými prošel trh práce.

Evropské šetření pracovních podmínek (EWCS) poskytuje cenné informace pro pomoc politickým činitelům přijímat rozhodnutí související s tím, jak lidé pracují na svém pracovišti v jednotlivých zemích a v celé Evropě – tato rozhodnutí mohou být prospěšná pro vás i ostatní pracující. Shromažďuje informace o vašich pracovních podmínkách, včetně pracovní doby, vystavení rizikům při práci, způsobu organizace práce, rovnováhy mezi pracovním a osobním životem, přístupu k odborné přípravě, odměňování a celkové spokojenosti s prací. 

Šetření EWCS je prováděno ve všech zemích Evropské unie, v sedmi kandidátských zemích a v Norsku a Švýcarsku. V každé zemi budou provedeny rozhovory s 1 000 až 3 300 pracovníky – celkem s více než 45 000 lidmi. Rozhovory budou prováděny osobně v domácnosti. Je zásadně důležité, aby se šetření účastnilo co nejvíce lidí, aby výsledky byly spolehlivé. Kontaktované osoby jsou vybrány náhodně.

Výsledky EWCS budou použity k:

  • monitorování pokroku a výzev v oblasti kvality práce
  • analyzování výkonu politiky zaměstnanosti z pohledu kvality pracovních míst
  • identifikaci ohrožených skupin a problematických bodů a současně pokroku
  • přispění k nové politice vůči pracujícím

První výsledky ze šetření budou publikovány v roce 2021. Všechny shromážděné informace budou anonymizovány, aby z výsledků nebylo možné identifikovat žádnou jednotlivou osobu. Vše je v souladu s národními zákony a zákony Evropské unie. Informace o ochraně osobních údajů je možné konzultovat na adrese www.ipsos.uk/EWCS7

Pro více informací se obraťte na Sophia MacGoris, asistentku pro průzkumy, prostřednictvím e-mailové adresy na smg@eurofound.europa.eu

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář