Evropské šetření pracovních podmínek v roce 2020 

Práce v terénu v rámci průzkumu pracovních podmínek v Evropě v roce 2020 zastaveny v důsledku onemocnění COVID-19

Dne 3. února 2020 zahájila nadace Eurofound v terénu práce na nejnovějším vydání svého stěžejního průzkumu pracovních podmínek v Evropě. V důsledku pandemie COVID-19 však byla agentura nucena počáteční práce v terénu spočívající ve vedení osobních pohovorů ukončit již po sedmi týdnech. Nadace Eurofound v příhodné době zpřístupní některé podpůrné dokumenty, jako jsou metodické zprávy a dotazník průzkumu.

Od března do července 2021 provede nadace Eurofound v rámci průzkumu pracovních podmínek v Evropě nové kolo prací v terénu, a to poprvé s využitím telefonického dotazování pomocí počítače (CATI).

Máte-li zájem o další podrobnosti o průzkumu pracovních podmínek v Evropě, obraťte se na Sophii MacGoris (tel.: +353 1 204 3100, e-mail smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář