Průzkum pracovních podmínek v Evropě 2021

V roce 2021 uskutečnila nadace Eurofound nové kolo práce v terénu pro průzkum pracovních podmínek v Evropě (EWCS). Respondenti byli poprvé osloveni formou telefonických rozhovorů s pomocí počítače (CATI).

O průzkumu

Průzkum byl rozšířen tak, aby zahrnul více než 70 000 pracovníků v 36 evropských zemích. K těm patřily členské státy EU, Spojené království, Norsko, Švýcarsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Severní Makedonie a Srbsko. Změna režimu průzkumu na metodu CATI je v souladu s jinými obdobnými průzkumy za podmínek vyplývajících z pandemie COVID-19.

Mimořádné vydání průzkumu pracovních podmínek v Evropě 2021 umožňuje nadaci Eurofound poskytovat srovnatelné a reprezentativní informace o kvalitě pracovních míst v době, kdy pracovní život zaznamenal značné změny a schopnost pracovníků přispět k oživení nabyla naprosto zásadního významu. Vzhledem ke změně způsobu dotazování však nebude možné srovnávat s předchozími vydáními průzkumu a možnosti analýzy trendů v čase jsou omezené.

Metodika

Společnost Ipsos, partner nadace Eurofound v oblasti průzkumů, a její partneři v jednotlivých státech uskutečnili telefonické rozhovory v národních jazycích každé země: průzkum obsahoval 54 jazykových verzí včetně verzí přizpůsobených variacím národních jazyků. Průzkum dodržuje oborové normy v oblasti etiky a obecné nařízení o ochraně osobních údajů . Respondenti byli vybráni pomocí náhodného přímého vytáčení čísel mobilních telefonů. Velikost vzorků v každé zemi se pohybuje od 1 000 po 4 200 rozhovorů, a to umožňuje vysoce kvalitní odhady na evropské úrovni, které jsou přínosné pro analýzu tematických modulů a vypracování podrobných sekundárních analýz a zároveň umožňují podávání zpráv a analýzu týkající se kvality pracovních míst na úrovni jednotlivých států.

Dotazník (ve všech jazycích) je k dispozici a první výsledky (v angličtině) a mikrodata budou zveřejněny v prosinci 2022. Informace o dostupnosti údajů a o způsobu přístupu k nim budou na internetových stránkách doplněny v době zveřejnění.

Souvislosti

Z důvodu pandemie Covid-19 byla nadace Eurofound nucena ukončit osobní rozhovory pro průzkum pracovních podmínek v Evropě v roce 2020 po pouhých sedmi týdnech. V náležitou dobu budou zpřístupněny některé podpůrné dokumenty, jako jsou metodické zprávy a dotazník průzkumu.

Další informace

Máte-li zájem o další podrobnosti o průzkumu pracovních podmínek v Evropě, obraťte se prosím na Sophii MacGoris (tel.: +353 12043100, e-mail: smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář