Dostupnost údajů

Dostupnost údajů

Politikou nadace Eurofound je zpřístupnit dotazníky a soubory údajů volně veřejnosti. Dotazníky jsou zpřístupněny po dokončení průzkumu v terénu. Soubory údajů průzkumu jsou zpřístupněny nejpozději dva roky po dokončení práce v terénu.

Dotazníky

Nejnovější dotazníky, které jsou k dispozici, jsou tyto:

Odkazy na dotazníky pro starší verze průzkumu lze najít na stránkách konkrétních vln průzkumů.

Soubory údajů průzkumu

Soubory údajů a průvodní materiály nadace Eurofound jsou uloženy v Datovém archivu Spojeného království (UK Data Archive, UKDA) v Essexu a jsou šířeny on-line prostřednictvím Mezinárodní služby pro hospodářské a sociální údaje (Economic and Social Data Service, ESDS).

Údaje jsou přístupné zdarma všem registrovaným uživatelům, kteří je hodlají používat pro neziskové účely. Žádosti o použití pro komerční účely budou postupovány nadaci Eurofound ke schválení.

Každý, kdo má zájem o použití údajů z průzkumů nadace Eurofound, by měl postupovat takto:

  1. Vstupte na webovou stránku ESDS. Kliknutím na „Micro data“ na levé liště najděte průzkumy a potom klikněte na Eurofound.
  2. Na stránce nadace Eurofound klikněte pro více informací o souboru údajů na název příslušného průzkumu.
  3. Klikněte na „Download/order“ (Stáhnout/objednat). Zde se budete muset přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla:
    • Pokud jste z britské univerzity, můžete se přihlásit pomocí stejného uživatelského jména a hesla, které používáte pro přístup k místním službám vaší instituce.
    • Všichni ostatní musí vyplnit formulář žádosti o uživatelské jméno a heslo do Datového archivu Spojeného království na adrese http://www.data-archive.ac.uk/sign-up/credentials-application.