Evropský průzkum společností – Vizualizace dat

Evropský průzkum společností (ECS) za rok 2019, který společně provedly nadace Eurofound a středisko Cedefop, poskytuje přehled o praxi zavedené na pracovištích v evropských podnicích, pokud jde o organizaci práce, řízení lidských zdrojů, využívání dovedností a strategie v oblasti dovedností i přímou a nepřímou účast zaměstnanců.

S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020 je třeba poznamenat, že údaje zveřejněné na internetových stránkách nadace Eurofound mohou zahrnovat 28 členských států EU, neboť do dřívějších výzkumů bylo zahrnuto Spojené království. Postupně budeme tuto situaci napravovat, aby údaje odrážely současné složení EU z 27 členských států.

[Technical issues with this application? Let us know.]

Select a question

 

 

Description

The European map visualisation illustrates in a map the values of the answers per Country.