Evropský průzkum společností (European Company Survey, ECS) 2009 – postupy v oblasti řízení lidských zdrojů

Postupy v oblasti řízení lidských zdrojů

  • Více než polovina (54 %) všech podniků zahrnutých do průzkumu ECS 2009 zaměstnávala pracovníky s pracovní smlouvou na dobu určitou, což byl obvyklý jev.
  • Dvanáct měsíců před pohovorem v rámci průzkumu pracovali ve zhruba každém pátém podniku dočasní agenturní pracovníci.
  • V EU o něco více než čtyři z pěti podniků uvádějí, že důležitým znakem organizace práce je týmová práce.
  • Tři ze čtyř podniků kontrolují systematicky potřebu dalšího školení. To však neznamená, že se další školení skutečně koná.

Poznámka: video je pouze v angličtině.