Evropský průzkum společností (European Company Survey, ECS) 2009 – pohyblivá složka platu

Pohyblivá složka platu a finanční účast

  • V celé EU používá třetina podniků s nejméně deseti zaměstnanci složky platu, které závisejí na individuálním výkonu. Týká se to o něco více než poloviny (53 %) všech zaměstnanců. Více než polovina zástupců zaměstnanců (54 %) tyto programy obecně podporuje, existují však výrazné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi.
  • Podle údajů průzkumu ECS uplatňuje v současnosti 14 % všech soukromých podniků s nejméně deseti zaměstnanci v rámci EU nějakou formu programu podílu na zisku. Zdaleka nejvyšší výskyt je hlášen ve Francii, kde má program podílu na zisku více než třetina (35 %) všech soukromých společností.

Poznámka: video je pouze v angličtině.