Evropský průzkum společností (European Company Survey, ECS) 2009

Flexibilita pracovní doby

  • Více než polovina (56 %) společností v Evropě nabízí nějaký druh pružné pracovní doby.
  • Zhruba dvě třetiny dotazovaných podniků nabízí svým zaměstnancům zaměstnání na částečný pracovní úvazek.
  • V průběhu dvanácti měsíců před průzkumem se vrcholy v pracovním vytížení řešily prací přesčas zaměstnanců ve zhruba dvou třetinách (68 %) podniků. Práce přesčas je relativně rovnoměrně rozšířená napříč jednotlivými odvětvími ekonomické činnosti.
  • Práce v nestandardní hodiny zůstává na stabilní úrovni a používá se ve výrazně menším počtu podniků než jiné formy flexibility pracovní doby. Ve zhruba 44 % podniků v EU jsou zaměstnanci, kteří musí pravidelně pracovat v neobvyklé hodiny, většinou o sobotách (40 %).

Poznámka: video je pouze v angličtině.