Evropský průzkum společností (European Company Survey, ECS) 2009 – sociální dialog

Sociální dialog na pracovišti

  • Téměř čtyři z deseti společností (37 %) v průzkumu uvedly institucionální formu zastoupení zaměstnanců, která zahrnuje více než 60 % zaměstnanců.
  • Na více než dva ze tří pracovníků v EU se vztahuje kolektivní smlouva o platech: v celém hospodářství je to 69 %, přičemž jen v soukromém sektoru to je 67 %.
  • Zdá se, že zástupci zaměstnanců v Evropě jsou obecně spokojeni s tím, že mezi nimi a vedením podniků panuje spíše dobrá kultura interaktivní spolupráce.
  • Vedoucí pracovníci v Evropě mají obecně spíše pozitivní názor na účinek sociálního dialogu a zastoupení zaměstnanců na pracovišti.
  • Přibližně 80 % dotazovaných zástupců tvrdí, že zaměstnanci podporují jejich práci.

Poznámka: video je pouze v angličtině.